İngilizce Konu Anlatımları

Past Perfect Tense ile İlgili Konu Anlatımları

Past Perfect Tense Özet Konu Anlatımı

Past Perfect Tense Konu Anlatımı

Past Perfect Tense Yapısı

Past Perfect Simple Yapısı

Past Perfect Tense ve Past Perfect Continuous Tense arasındaki farklar

Past perfect fiillere –ed ekleme

Past Perfect Tense Olumlu ve Olumsuz Soru Cümleleri

Past Perfect Tense Kısa ve Uzun Cevapları

Past Perfect Tense İpucu Kelimeleri


Past Perfect Continuous Tense ile İlgili Konu Anlatımları

Past Perfect Continuous Tense Özet Konu Anlatımı

Past Perfect Continuous Tense Detaylı Konu Anlatımı

Past Perfect Continuous Tense Kullanımı

Past Perfect Continuous Tense İpucu Kelimeleri

Past Perfect Continuous Tense Şeması

Past Perfect Tense ve Past Perfect Continuous Tense arasındaki farklar

Past Continuous ve Past Perfect Continuous arasındaki fark

Past Perfect Continuous Tense Yapısı

Past Perfect Continuous Tense Fiilleri

Past Perfect Continuous Tense Fiillerini Heceleme

Past Perfect Continuous Tense Olumlu Olumsuz Soru Cümleleri

Past Perfect Continuous Tense Kısa ve Uzun Cevapları

Past Perfect Continuous Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

Past Perfect Continuous Tense Soru Cümlesi Örnekleri

Past Perfect Continuous Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

Past Perfect Continuous Tense Olumlu Cümle Örnekleri


İngilizce Too & Enough Konu Anlatımı

İngilizcede ‘too’ ve ‘enough’ hem sıfatlarla hem de isimlerle kullanılabilir.

Too; çok, çok fazla anlamlarına gelir. Olumsuz bir çokluk söz konusudur.

Enough; yeterli demektir.

Sıfatlarla kullanıldığında ‘too’ sıfattan önce gelirken, ‘enough’ sıfattan sonra gelir. İsimlerle kullanıldığında ise hem ‘too’ hem de ‘enough’ isimden önce gelir.


Comparative: İngilizce Kıyaslanan Şeylerin Benzerliği Konu Anlatımı

İngilizcede iki şeyi kıyaslarken Comparative kullanılır. Ancak iki şeyi kıyaslarken, kıyaslanan iki kelimenin benzer olması gerekir. Bu, özellikle iyelik sıfatları, iyelik zamirleri, özne zamirleri ve nesne zamirleri söz konusu olduğunda karıştırabilir, örneklerle inceleyelim;


İngilizce Past Continuous Tense ile ilgili Konu Anlatımları

Past Continuous Tense Özet Konu Anlatımı

Past Continuous/Progressive Tense Detaylı Konu Anlatımı

Past Continuous Tense Özeti

Past Continuous Tense Yapısı

Past continuous fiillere –ing takısı ekleme

Past Continuous Tense İpucu Kelimeleri

Past Continuous Tense Kısa ve Uzun Cevapları

Past Continuous Tense Olumlu Olumsuz Soru Cümleleri

İngilizce Past Continuous Tense konu anlatımı

Past Continuous ve Past Perfect Continuous arasındaki fark


Soru kelimeleri ile ilgili konu anlatımları

“Where” soruları ile ilgili konu anlatımları

“When” soruları ile ilgili konu anlatımları

“Who” & “Whose” soruları ile ilgili konu anlatımları

 

 


“Who” & “Whose” soruları ile ilgili konu anlatımları

“Who” soruları ile ilgili konu anlatımları

İngilizce Aile Bireyleri, He, She, They, Who Soruları Oluşturma ve Cevaplama Konu Anlatımı

“Whose” soruları ile ilgili konu anlatımları

İngilizce kıyafetler yazılışları, okunuşları, anlamları, “what is/are … wearing?” soruları, cevapları, iyelik sıfatları (possessive adjectives), iyelik zamirleri (possessive pronouns), “whose” soruları oluşturma ve cevaplama konu anlatımı

İngilizce Sınıf Araç Gereçleri, What is this, What are these soruları ve cevapları, Possessive Adjectives, Possessive Pronouns, Whose Soruları Oluşturma ve Cevaplama Konu Anlatımı


“What”, “What color”, “What time” ve “What shape” soruları ile ilgili konu anlatımları

“What” soruları ile ilgili konu anlatımları

İngilizce filmler, film türleri, “what kind of…” soruları sorma ve cevaplama, “what is …. favorite movie?” sorularını sorma ve cevaplama, bir filmin ne hakkında olduğunu sorma ve cevaplama konu anlatımı

İngilizce İnsanları Tanımlama, Tarif Etme, İnsanlardan Bahsederken Kullanılan Sıfatlar What does he look like & What is he like soruları, anlamları, farkları, Örneklerle Konu Anlatımı

“What color” soruları ile ilgili konu anlatımları

İngilizce renkler, colours, favourite colour ve what colour soruları

“What time” soruları ile ilgili konu anlatımları

İngilizce saatler, a.m & p.m, “what time” soruları ve cevapları konu anlatımı

“What shape” soruları ile ilgili konu anlatımları

İngilizce şekiller bir şeyin şeklini sorma, cevaplama bir şeklin kaç köşesi ve kenarı olduğunu sorma cevaplama konu anlatımı


“How”, “How many”, “How much”, “How often” soruları ile ilgili konu anlatımları

“How” soruları ile ilgili konu anlatımları

İngilizce Hisler, Duygular, How are you, How are you feeling, How do you feel Soruları Oluşturma ve Cevaplama Konu Anlatımı

İngilizce hava durumları, havanın nasıl olduğunu sorma ve cevaplama konu anlatımı

İngilizce hava durumu ve duygular, hisler & havanın nasıl olduğunu ve hangi havalarda nasıl hissettiğimizi sorma, cevaplama konu anlatımı

İngilizce ulaşım araçları, “how do you go to….?” soruları cevapları konu anlatımı

“How many” soruları ile ilgili konu anlatımları

İngilizce oyunlar ve oyuncaklar, there is there are, “how many” soruları, have, has, like olumlu olumsuz soru cümleleri konu anlatımı

İngilizce sayılar, İngilizce büyük sayılar, birinin yaşını sorma (How old are/is….?) ve cevaplama, “How many” soruları oluşturma ve cevaplama konu anlatımı

İngilizce doğa (nature) hakkında kelimeler, anlamları, there is, there are, “what” & “how many” soruları sorma ve cevaplama konu anlatımı

“How much” soruları ile ilgili konu anlatımları

İngilizce para, penny, nickel, dime, quarter, buck anlamları, fiyat sorma ve cevaplama; How much soruları konu anlatımı

“How often” soruları ile ilgili konu anlatımları

İngilizce Bilgisayar Parçaları, How often soruları ve cevapları Sıklık Zarfları, Fikir ve Düşünce Belirtme Konu Anlatımı


“Where” soruları ile ilgili konu anlatımları

İngilizce ev, evin odaları ve bölümleri, “where” soruları sorma ve cevaplama konu anlatımı

İngilizce Meslekler, What is …. job?, What do you do?, Where do/does ….. work? Sorularını Oluşturma ve Cevaplama Konu Anlatımı

İngilizce Mobilyalar, Evin Odaları, This, That, These, Those, Yer Edatları, What & Where Soruları Sorma ve Cevaplama Konu Anlatımı

İngilizce Ülkeler, Milliyetler, Dillerle ilgili Kelimeler, Soru Cümleleri Oluşturma ve Cevaplama Konu Anlatımı