İngilizce Konu Anlatımları

If Clauses Type 2 (İngilizce Koşul Şart Cümleleri Tip 2) Konu Anlatımı

Type 2 koşul cümlelerinde, cümle geçmiş zaman yapısı ile oluşturulur ancak şimdiki zamandan bahsedilir. Var olandan farklı bir durumu yani gerçek olmayan, hayal ürünü olan bir durumu belirtmek ve bu durum gerçek olsa ne gibi sonuçlar oluşabileceğini ifade etmek için kullanılır.


If Clauses Type 1 (İngilizce Koşul Şart Cümleleri Tip 1) Konu Anlatımı

Günümüzde veya gelecekte bir koşula bağlı olarak gerçekleşme ihtimali olan durumlardan söz edilirken Type 1 kullanılır.


If Clauses Type 0 (İngilizce Koşul Şart Cümleleri Tip 0) Konu Anlatımı

Type 0 herkes tarafından bilinen ve kabul edilen olgular hakkında konuşurken kullanılır. Yani Type 0’da belirtilen fikir öznel değil, nesneldir. Hem if cümlesi, hem de ana cümle Simple Present Tense ile kurulur.


INVERSION IN CONDITIONALS (IF CLAUSE – KOŞUL ŞART CÜMLELERİ DEVRİK YAPI)

Type 1

If Clause Type 1’da devrik cümle kurulurken, cümleye “Should” ile başlanır. Cümlede devrik olan kısım, koşulun (şartın) belirtildiği kısımdır. Eylem yalın halinde olmalıdır. Özne 3. tekil şahıs olsa bile, eylem –s takısı alamaz.

If someone calls me, please do not answer. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer biri beni ararsa, lütfen cevap verme.)

Should someone call me, please do not answer. (DEVRİK) (Eğer biri beni ararsa, lütfen cevap verme.)

 

If you ask me interesting questions, I can answer them. (DEVRİK DEĞİL) (Bana ilginç sorular sorarsan, cevaplayabilirim.)

Should you ask me interesting questions, I can answer them. (DEVRİK) (Bana ilginç sorular sorarsan, cevaplayabilirim.)

 

If the debtee comes here, tell him that I’m dead. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer alacaklı buraya gelirse, benim öldüğümü söyleyin.)

Should the debtee come here, tell him that I’m dead. (DEVRİK) (Eğer alacaklı buraya gelirse, benim öldüğümü söyleyin.)

Olumsuz devrik cümlelerde “not” özneden sonra gelir.

If she is not happy, she is free to go. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer mutlu değilse, gitmekte özgür.)

Should she not be happy, she is free to go. (DEVRİK) (Eğer mutlu değilse, gitmekte özgür.)

“am/is/are”ın yalın hali “to be” olduğu için bu cümlede “be” kullandık, çünkü tüm eylemler yalın halleriyle (bare infinitive) kullanılmalıdır.

 

If I am not accepted, I will be depressed. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer kabul edilmezsem depresyona gireceğim.)

Should I not be accepted, I will be depressed. (DEVRİK) (Eğer kabul edilmezsem depresyona gireceğim.)

 

Type 2

If Clause Type 2’da devrik yapı yaparken cümleye “Were” ile başlanır. Bu yapının iki farklı kullanım şekli vardır.

1. Durum Cümleleri

Durum cümleleri, içinde eylem olmayan cümlelerdir. “If”li kısımda eylem bulunmayan If Clause Type 2 cümlelerini devrik yaparken “Were” en başa getirilir ve if kullanılmaz.

 

If I were you, I would invite her. (DEVRİK DEĞİL) (Senin yerinde olsam onu davet ederdim.)

Were I you, I would invite her. (DEVRİK) (Senin yerinde olsam onu davet ederdim.)

 

If she was at the school, I would definitely see her. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer okulda olsaydı, onu mutlaka görürdüm.)

Were she at the school, I would definitely see her. (DEVRİK) (Eğer okulda olsaydı, onu mutlaka görürdüm.)

 

If my parents were here, I’d be very happy. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer ailem burada olsaydı, çok mutlu olurdum.)

Were my parents here, I’d be very happy. (DEVRİK) (Eğer ailem burada olsaydı, çok mutlu olurdum.)

 

2. Eylem Cümleleri

If Clause Type 2 Eylem cümleleri devrik yapılırken yine “Were” ile başlanır, fakat özneden sonra to + V1 getirilir.

 

If we had a child, we would be happier. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer çocuğumuz olsaydı daha mutlu olurduk.)

Were we to have a child, we would be happier. (DEVRİK) (Eğer çocuğumuz olsaydı daha mutlu olurduk.)

 

If they came here, I wouldn’t open the door. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer buraya gelselerdi, kapıyı açmazdım.)

Were they to come here, I wouldn’t open the door. (DEVRİK) (Eğer buraya gelselerdi, kapıyı açmazdım.)

 

If I had a chance, I would succeed. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer bir şansım olsaydı, başarırdım.)

Were I to have a chance, I would succeed. (DEVRİK) (Eğer bir şansım olsaydı, başarırdım.)

Olumsuz devrik cümlelerde “not” özneden sonra gelir.

If she wasn’t my  sister, I would never forgive her. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer o benim kardeşim olmasaydı, onu asla affetmezdim.)

Were she not my sister, I would never forgive her. (DEVRİK) (Eğer o benim kardeşim olmasaydı, onu asla affetmezdim.)

 

If I didn’t see you, I would be ashamed. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer seni görmeseydim utanırdım.)

Were I not to see you, I would be ashamed. (DEVRİK) (Eğer seni görmeseydim utanırdım.)

 

Type 3

If Clause Type 3 cümleleri devrik yapılırken cümleye “Had” ile başlanır. Özneden sonra gelen eylem V3 haldedir.

 

If I had known, I would have called. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer bilmiş olsaydım, arardım.)

Had I known, I would have called. (DEVRİK) (Eğer bilmiş olsaydım, arardım.)

 

If you had told me, I would have listened. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer anlatsaydın dinlerdim.)

Had you told me, I would have listened. (DEVRİK) (Eğer anlatsaydın dinlerdim.)

 

If I had had time, I would have come. (DEVRİK DEĞİL) (Zamanım olsaydı gelirdim.)

Had I had time, I would have come. (DEVRİK) (Zamanım olsaydı gelirdim.)

 

Olumsuz devrik cümlelerde “not” özneden sonra gelir.

If I hadn’t met you at the market, I would have forgotten to buy coke. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer seni markette görmeseydim kola almayı unuturdum.)

Had I not met you at the market, I would have forgotten to buy coke. (DEVRİK) (Eğer seni markette görmeseydim kola almayı unuturdum.)

 

Mixed Type

If Clause Mixed Type’da devrik yapı, cümlenin koşul belirten kısmının (“if”li kısım) Type 2 ya da Type 3 olmasına bağlıdır. Eğer koşul belirten kısım Type 2 ise, Type 2 devrik yapı kurallarına göre yapılır. Koşul belirten kısım Type 3 ise, Type 3 devrik cümle kuralları geçerlidir.

 

If I hadn’t known you, what would I do? (“if”li kısım type 3) (DEVRİK DEĞİL) (Eğer seni tanımamış olsaydım, ne yapardım?)

Had I not known you, what would I do? (DEVRİK) (Eğer seni tanımamış olsaydım, ne yapardım?)

 

If you were a more careful person, you wouldn’t have broken the glass. (“if”li kısım type 2) (DEVRİK DEĞİL) (Eğer daha dikkatli biri olsaydın, bardağı kırmamış olurdun.)

Were you a more careful person, you wouldn’t have broken the glass. (DEVRİK) (Eğer daha dikkatli biri olsaydın, bardağı kırmamış olurdun.)

 

If Ralph hadn’t come early, they would be late. (“if”li kısım type 3) (DEVRİK DEĞİL) (Eğer Ralph erken gelmemiş olsaydı, geç kalırlardı.)

Had Ralph not come early, they would be late. (DEVRİK) (Eğer Ralph erken gelmemiş olsaydı, geç kalırlardı.)

 

If I didn’t know sign language, I couldn’t have communicated with him. (“if”li kısım type 2) (DEVRİK DEĞİL) (Eğer işaret dili bilmeseydim, onunla iletişim kuramazdım.)

Were I not to know sign language, I couldn’t have communicated with him. (DEVRİK) (Eğer işaret dili bilmeseydim, onunla iletişim kuramazdım.)

if clauses koşul cümleleri konu anlatımı

IF CLAUSE TABLE

If Clause Testleri


İngilizce Gelecek Zaman (Future Tense) Konu Anlatımları

İngilizce Gelecek Zaman (Future Tense) Will Konu Anlatımları

İngilizce Gelecek Zaman (Future Tense) Be Going To Konu Anlatımları

İngilizce Gelecek Zaman (Future Tense) Will & Be Going To Konu Anlatımları


İngilizce Gelecek Zaman (Future Tense) Be Going To Konu Anlatımları

Going To Future Tense Özeti

 

Going To Future Tense Gelecek Zaman Konu Anlatımı

Going To Future Tense Yapısı

Going To Future Tense İpucu Kelimeleri

Going To Future Tense Kısa ve Uzun Cevapları

Future Simple Be Going To Tense Olumlu Cümle Örnekleri

Future Simple Be Going To Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

Future Simple Be Going To Tense Soru Cümlesi Örnekleri

Future Simple Be Going To Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

Going To Future Tense Olumlu Olumsuz Soru Cümleleri


İngilizce Gelecek Zaman (Future Tense) Will Konu Anlatımları

Will Future Tense Özeti

Will Future Tense Konu Anlatımı

Will Future Tense Yapısı

Will Future Tense İpucu Kelimeleri

Future Simple Will Olumlu Cümle Örnekleri

Future Simple Will Olumsuz Cümle Örnekleri

Future Simple Will Soru Cümlesi Örnekleri

Future Simple Will Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

Will Future Tense Olumlu Olumsuz Soru Cümleleri

Will Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri

Will Future Tense Kısa ve Uzun Cevapları


İngilizce Gelecek Zaman (Future Tense) Will & Be Going To Konu Anlatımları

Future Tense (Will + Be going to) Özet Konu Anlatımı

Will & Going to Future Tense Şeması

İngilizcede Gelecek Zamanın Kullanımı

İngilizce future tense konu anlatımı

İngilizce Gelecek Zaman “will” ve “be going to” arasındaki farklar


Present Perfect Tense ile İlgili Konu Anlatımları

Present Perfect Tense Özet Konu Anlatımı

Present Perfect Tense Konu Anlatımı

Present Perfect Tense Detaylı Konu Anlatımı

İngilizce Present Perfect Tense konu anlatımı

Present Perfect Tense Özeti

Present Perfect Tense Yapısı

Present Perfect Tense Şeması

Present Perfect Tense for ve since konu anlatımı

Present Perfect Tense been / gone konu anlatımı

Present Perfect Tense ever / never

Present Perfect Tense just / already / yet

Present Perfect Tense Fiillerini Heceleme

Present Perfect Tense İpucu Kelimeleri

Simple Past Tense ve Present Perfect Tense arasındaki farklar

Present Perfect Tense Have you ever …?

Present Perfect Tense Kısa ve Uzun Cevapları

Present Perfect Tense Olumlu Olumsuz Soru Cümleleri

Questions With Present Perfect Tense ( Present Perfect Tense ile Sorular )


Present Perfect Continuous Tense ile İlgili Konu Anlatımları

Present Perfect Continuous Tense Özet Konu Anlatımı

Present Perfect Continuous Tense Detaylı Konu Anlatımı

Present Perfect Continuous Tense Özeti

Present Perfect Continuous Kullanımı

Present Perfect Continuous Tense Yapısı

Present Perfect Continuous Tense Fiillerine -ing takısı ekleme

Present Perfect Continuous Tense Şeması

Present Perfect Continuous Tense İpucu Kelimeleri

Present Perfect Continuous Tense Kısa ve Uzun Cevapları

Present Perfect Continuous Tense Olumlu ve Olumsuz Soru Cümleleri