İngilizce partiler, parti zamanı, sıralama sayıları, tam tarihlerin okunuşu, şimdiki zaman (present continuous tense) olumlu, olumsuz, Yes-No soruları ve Wh- soruları oluşturma ve cevaplama konu anlatımı


İngilizce parti zamanı (party time) konusunda, aylar, günler, sıralama sayıları, tam tarihler, “When”, “What time” ve “Where” soruları ve Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) anlatılmıştır. Partiler hakkında karşılaşabileceğiniz kelimeler de tablo şeklinde verilmiştir.

İngilizce Türkçe
Party Parti
Birthday Doğum günü
Halloween Cadılar bayramı
Christmas Noel
New year Yeni yıl
Easter Paskalya
Anniversary Yıl dönümü
Birthday cake Doğum günü pastası
Candle Mum
Ornaments Süs eşyaları
Decorate Dekore etmek, süslemek
Beverage İçecek
Present / gift Hediye / armağan
Invite Davet etmek
Invitation card Davetiye
Music Müzik
Arrange the music Müziği ayarlamak
Balloon Balon
Clown Palyaço
Party hat Parti şapkası
Decoration Dekorasyon, süsleme
Guest list Davetli listesi
Give a party Parti vermek
Throw a party Parti vermek
Organize a party Parti organize etmek
Order Sipariş etmek
Wedding Düğün

 

Konuyla alakalı şu videoya bakabilirsiniz:

Months

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
January Cenüeri Ocak
February Febrüeri Şubat
March Març Mart
April Eyprıl Nisan
May Mey Mayıs
June Cun Haziran
July Culay Temmuz
August Ogıst Ağustos
September Septembır Eylül
October Oktobır Ekim
November Novembır Kasım
December Disembır Aralık

 

Days

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Monday Mandey Pazartesi
Tuesday Tuuzdey / Çuuzdey Salı
Wednesday Vednızdey Çarşamba
Thursday Törzdey Perşembe
Friday Fraydey Cuma
Saturday Setırdey Cumartesi
Sunday Sandey Pazar

 

Sıralama Sayıları:

İngilizce sıralama sayıları (ordinal numbers) “birinci, ikinci, üçüncü….” şeklindeki sayılardır.

Türkçede bunları ifade ederken sayı ve yanına nokta koyarız: 1. gibi.

İngilizcede ise kısaca gösterilişleri bu şekilde değildir. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

İngilizce yazılışları Sayıyla yazılışları Anlamı
The first 1st 1.
The second 2nd 2.
The third 3rd 3.
The fourth 4th 4.
The fifth 5th 5.
The sixth 6th 6.
The seventh 7th 7.
The eighth 8th 8.
The ninth 9th 9.
The tenth 10th 10.
The eleventh 11th 11.
The twelfth 12th 12.
The thirteenth 13th 13.
The fourteenth 14th 14.
The fifteenth 15th 15.
The twentieth 20th 20.
The twenty-first 21st 21.
The twenty-second 22nd 22.
The twenty-third 23rd 23.
The twenty-fourth 24th 24.
The thirtieth 30th 30.
The thirty-first 31st 31.
The fortieth 40th 40.
The fiftieth 50th 50.
The sixtieth 60th 60.
The seventieth 70th 70.
The eightieth 80th 80.
The ninetieth 90th 90.
The hundredth 100th 100.

 

İngilizce sıralama sayılarında, sayılar sonlarına “-th” ekini alırlar. Ancak 1. (the first – 1st) , 2. (the second – 2nd) ve 3. (the third – 3rd) bu kurala dahil değildirler. Bunlar düzensiz sayılardır ve direkt kelime olarak değişime uğrarlar. Bunun yanısıra sadece ‘birinci’ ‘ikinci’ ya da ‘üçüncü’ derken bu şekilde ‘the first’ ‘the second’ ve ‘the third’ olarak değişmezler, sonu 1 ile tüm sayılarda bu böyledir. Örneğin ‘yirmi birinci’ derken ‘the twenty-first’ deriz.

Sıralama sayıları “the” ile kullanılır.

 

-th eki getirilirken dikkat edilmesi gerekenler: 

Five – the fiveth olmaz , doğrusu: the fifth

Twelve – the twelveth olmaz , doğrusu: the twelfth

Yani son iki harfi “-ve” ile biten sayılar “-th-“ eki alırken “-ve” düşer yerine “-f” gelir.

 

Nine – the nineth olmaz, doğrusu: the ninth

-e harfi düşer.

 

Eight – the eightth olmaz, doğrusu: the eighth

“eight” zaten –t ile bittiği için sadece –h getirilir.

 

Sonu –y harfi ile biten sayılarda (yani sonu 0 ile biten sayılarda) sondaki –y harfi düşer ve –ieth ekleriz.

Twenty – the twentieth

Thirty – the thirtieth

 

Tarih okuma

İngilizcede tarihler iki şekilde okunabilir.

Bunlardan birincisi; ilk önce ayın kaçı olduğunu söyleriz (sıralama sayısı ile) sonrasında ‘of’ ve daha sonra hangi ay olduğu. Örneğin;

01 Mart = the first of March

20 Eylül = the twentieth of September

İkincisinde ise; ilk önce ay söylenir. Daha sonra virgül koyulması gerekir. Sonra ise ayın kaçı olduğu (sıralama sayısı ile). Örneğin;

01 Mart = March, the first

20 Eylül = September, the twentieth

 

Eğer cümle içerisinde “01 Mart’ta” “20 Eylül’de” gibi ifadeler kullanacaksak, tarihten önce “on” kullanmalıyız. Örneğin;

His birthday is on the first of March.(Onun doğum günü 1 Martta.)

His birthday is on March, the first.( Onun doğum günü 1 Martta.)

 

Eğer tam tarih vermeyip sadece “Mart’ta” diyorsak aylardan öncein” kullanmamız gerekir. Örneğin;

His birthday is in March. (Onun doğum günü Martta.)

 

Tam tarihlerden ve günlerden önce  “on”

Aylardan önce   “in”

Saatlerden önce “at”

 

Konuyla ilgili örnekler aşağıda “when” sorularında da vardır.

“When” , “What time” ve “Where” soruları

When” “Ne zaman” anlamına gelir, “what time” ise “Saat kaçta” demektir. “When” sorusunun cevabı gün, saat, ay veya tarih olabilir. Ama “what time” sorusunun cevabı sadece saattir. Yani ikisi de zaman sorar ama “when” daha kapsamlı bir soru kelimesidir. “Where” ise “Nerede” demektir ve bir şeyin yerini sorarken kullanırız. Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyiniz.

 When is your birthday? (Doğum günün ne zaman?)

My birthday is on the eleventh of March. / It is on March, the eleventh. (Doğum günüm 11 Martta.)

When is Halloween? (Cadılar Bayramı ne zaman?)

Halloween is on the thirty-first of October. / It is on October, the twenty-first. (Cadılar Bayramı 31 Ekimde.)

When is Christmas? (Noel ne zaman?)

Christmas is on the twenty-fifth of December. / It is on December, the twenty-fifth. (Noel 25 Aralıkta.)

 

When is the wedding? (Düğün ne zaman?)

The wedding is on the twelfth of October. / It is on October, the twelfth. (Düğün 12 Ekimde.)

 

1) When is the picnic? (Piknik ne zaman?)

The picnic is on the fourth of July. / It is on July, the fourth. (Piknik 4 Temmuzda.)

2) What time is the picnic? (Piknik saat kaçta?)

The picnic is at 2.00 pm. / It is at 2 pm. (Öğleden sonra 2’de.)

3) Where is the picnic? (Piknik nerede?)

The picnic is in Anytown. / It is in Anytown. (Pinkik Anytownda.)

 

 

1) When is the wedding? (Düğün ne zaman?)

The wedding is on the twenty-eighth of July. / It is on July, the twenty-eighth. (Düğün 28 Temmuzda.) / It is on Sunday. (Pazar günü.)

2) What time is the wedding? (Düğün saat kaçta?)

The wedding is at 5 o’clock. / It is at 5 o’clock. (Saat 5te.)

 

1) When is Payton’s birthday party? (Payton’ın doğum günü partisi ne zaman?)

The party is on the fifteenth of Februatry. / It is on February, the fifteenth. (Parti 15 Şubatta.) / It is on Saturday. (Cumartesi günü.) / It is on the fifteenth of February at 2 pm. (15 Şubatta öğleden sonra 2’de.)

2) What time is the party? (Parti saat kaçta?)

It is at 2 pm. (Öğleden sonra 2’de.)

1) When is Katie’s birthday party? (Katie’nin doğum günü partisi ne zaman?)

Her birthday party is on the ninth of June. / It is on June, the ninth. (Doğum günü partisi 9 Haziranda.) / It is on Saturday. (Cumartesi günü.)

2) Where is the party? (Parti nerede?)

It is at Rock Hills Park. (Rock Hills Park’ta.)

3) What time is the party? (Parti saat kaçta?)

It is at 2.00 pm. (Öğleden sonra 2de.)

1) When is Kenny’s birthday party? (Kenny’nin doğum günü partisi ne zaman?)

His birthday party is on the twenty-eighth of August, Saturday. / It is on August, the twenty eighth, Saturday. (28 Ağustos Cumartesi günü.)

2) What time is the party? (Parti saat kaçta?)

It is at 3 pm. (Öğleden sonra 3’te.)

3) Where is it? / Where is the party? (Parti nerede?)

It is at Rockwell Clubhouse 8767 Rockwell Street. Fond du Lac. Wt 54935.

 

 

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

İngilizce Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman), şu anda gerçekleşen olayları anlatmak için kullanılır.

Present Continuous Tense’de cümle oluştururken ilk önce bir özne getirilir, daha sonra özneye göre “am/is/are”dan birisi getirilir. Ve sonrasında mutlaka bir verb(eylem) kullanmamız gerekir. Bu eylem –ing takısı almalıdır. Olumsuz cümle yaparken de “am/is/are”dan sonra “not” olumsuzluk eki getirilir. “not” olumsuz eki “is” ve “are”a geldiğinde kısaca “isn’t” ya da “aren’t” olarak kullanılabilir.


Olumlu cümle örnekleri:

I am decorating the garden. (Bahçeyi süslüyorum.)

He is opening his gift. (O hediyesini açıyor.)

She is blowing up a balloon. (O balon şişiriyor.)

Jack is organizing a birthday party. (Jack bir doğum günü partisi organize ediyor.)

They are decorating the room. (Onlar odayı süslüyorlar.)

Bert is eating birthday cake. (Bert doğum günü pastasını yiyor.)

 

The penguin is wearing a party hat. (Penguen parti şapkası takıyor.)

The people are dancing. (İnsanlar dans ediyor.)

I am preparing a guest list. (Davetli listesi hazırlıyorum.)

 

Olumsuz cümle örnekleri:

I am not decorating the garden. (Bahçeyi süslemiyorum.)

He isn’t opening his gift. (O hediyesini açmıyor.)

She isn’t blowing up a balloon. (O balon şişirmiyor.)

Jack isn’t organizing a birthday party. (Jack bir doğum günü partisi organize etmiyor.)

They aren’t decorating the room. (Onlar odayı süslemiyorlar.)

Bert isn’t eating birthday cake. (Bert doğum günü pastasını yemiyor.)

 

The penguin isn’t wearing a party hat. (Penguen parti şapkası takmıyor.)

The people aren’t dancing. (İnsanlar dans etmiyor.)

I am not preparing a guest list. (Davetli listesi hazırlamıyorum.)

 

Yes/No Question oluştururken ise “is/are” başa getirilir.


Are you decorating the garden? (Bahçeyi süslüyor musun?)

Yes, I am.

Is he opening his gift? (O hediyesini açıyor mu?)

Yes, he is.

Is she blowing up a balloon? (O balon şişiriyor mu?)

No, she isn’t.

 

Is Jack organizing a birthday party? (Jack bir doğum günü partisi organize ediyor mu?)

Yes, he is.

Are the kids decorating the room? (Onlar odayı süslüyorlar mı?)

No, they aren’t.

 

Is Bert eating birthday cake? (Bert doğum günü pastasını yiyor mu?)

Yes, he is.

Is the penguin wearing a party hat? (Penguen parti şapkası mı takıyor?)

No, it isn’t.

 

Are the people dancing? (İnsanlar dans ediyor mu?)

Yes, they are.

 

Are you preparing a guest list? (Davetli listesi mi hazırlıyorsun?)

No, I am not.

 

Eğer soru kelimesi kullanarak soru sormak istiyorsak soru kelimesi en başa getirilmelidir:

 

(Soru kelimesi)   +    is/are    +   özne    +   Ving   ?

 

Örneğin ilk önce bir Yes/No sorusu yapalım:

“Are you dancing? (Dans mı ediyorsun?)”

“Ne yapıyorsun?” diye sormak istiyorsam; Yukarıdakı sorunun başına “What” ekleyip “dancing”i soru cümlesinden atıp yerine “doing” getirmeliyim:

“What are you doing?”

Ya da “Nerede dans ediyorsun?” diye sormak istiyorsam “Are you dancing?” sorusunun başına “Where” getirmemiz gerekir:

“Where are you dancing?”

 

Aşağıdaki soru cümlelerini ve cevaplarını inceleyiniz.

What are you doing? (Ne yapıyorsun?)

I am decorating the garden. (Bahçeyi süslüyorum.)

What is he doing? (O ne yapıyor?)   /   What is he opening? (O neyi açıyor?)

He is opening his gift. (O hediyesini açıyor.)

What is she doing? (O ne yapıyor?)   /    What is she blowing up? (O neyi şişiriyor?)

She is blowing up a balloon. (O balon şişiriyor.)

What is Jack doing? (Jack ne yapıyor?)    /     What is Jack organizing? (Jack neyi organize ediyor?)

He is organizing a birthday party. (Bir doğum günü partisi organize ediyor.)

 

What are they doing? (Onlar ne yapıyorlar?)

They are decorating the room. (Onlar odayı süslüyorlar.)

 

What is Bert doing? (Bert ne yapıyor?)   /   What is Bert eating? (Bert ne yiyor?)

He is eating birthday cake. (Doğum günü pastasını yiyor.)

 

What is the penguin wearing? (Penguen ne takıyor?)

It is wearing a party hat. (Parti şapkası takıyor.)

What are the people doing? (İnsanlar ne yapıyor?)

They are dancing. (Dans ediyor.)

What are you doing? (Ne yapıyorsunuz?)  /  What are you preparing? (Ne hazırlıyorsunuz?)

We are preparing a guest list. (Davetli listesi hazırlıyoruz.)