İngilizce Seviyeleri Nelerdir?


 

 

 

Dünya çapında geçerliliği olan, dil seviyesini saptamakta kullanılan belirli standartlar vardır. Bunlardan en yaygın olanı CEFR standartlarıdır.

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı anlamına gelmektedir. Bu program, Avrupa dillerini öğrenen bireylerin dildeki yetkinliklerini ölçmek için kullanılır. CEFR, 1989-1996 yılları arasında Avrupa Konseyi tarafından “Avrupa Vatandaşları İçin Dil Öğrenimi” projesi kapsamında ortaya çıkmıştır. CEFR tarafından belirlenmiş olan seviyeler, uluslar arası düzeyde bireylerin dil düzeyini ölçmek için kullanılmaktadır.

Bu seviyeler;

-A1

-A2

-B1

-B2

-C1

-C2

Olmak üzere 6 adettir ve bireylerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ölçer.

Bu seviyelerin açıklamak ve o seviyeye ulaşan bireylerin dil becerilerinin tanımlamak gerekirse;

 

A1 (Beginner)

 

 

Kendisini ve aşina olduğu bazı konuları kısa cümleler ile tanımlayabilir. Bu konular hakkındaki konuşmaları anlayabilir.

Dergilerde, gazetelerde ve reklamlarda geçen oldukça basit cümleleri ve kelimeleri anlayabilir.

Karşısındaki kişi, konuşmasını birkaç kez tekrarlayıp cümleleri tamamlamasına yardım ederse, basit cümlelerle iletişim kurabilir. Basit konular hakkında sorular sorabilir ve bu soruları cevaplayabilir.

Yılbaşı kartı, tatil kutlaması gibi basit posta kartları yazabilir. Formlarda adını, soyadını, uyruğunu, doğum tarihi vb. gibi bilgileri doldurabilir.

 

A2 (Elementary)

 

 

 

Kendisiyle, işiyle, ailesiyle ya da ilgilendiği bir konuyla ilgili kelimeleri anlayabilir. Kısa ve anlaşılır cümleleri ya da duyuruları anlayabilir.

Kısa ve basit cümleleri anlayabilir. Güncel reklamları ya da tahmin edilebilir anlamları olan yazıları okuyup anlayabilir.

Konuşmayı kendisi devam ettiremese bile, çok basit cümlelerle karşısındakiyle iletişim kurabilir.

Kısa ve basit notlar yazabilir, birine teşekkür etmek için kısa mektuplar yazabilir.

 

B1 (Pre-Intermediate)

 

 

Konuşmalar yavaş ve anlaşılır olduğu takdirde, güncel konulara ya da ilgi alanlarına yönelik radyoda ve televizyonda yapılan konuşmaların ve oturumların ana fikrini anlar.

Günlük konular ile ilişkin yazıları okuyup anlayabilir. Kişisel yazılardaki duyguları, istekleri ve olayları anlamakta zorluk çekmez.

Tecrübeleri ve olayları tanımlamak için belirli kalıpları basit bir şekilde birleştirip iletişim kurabilir. Fikirler ve planlar üzerine açıklamalar ve gerekçeler sunabilir. Hikaye anlatabilir, bir kitabı veya bir filmi özet geçebilir.

İlgi alanına ait ya da aşina olduğu birtakım konular üzerine birbiriyle bağlantılı yazılar yazabilir. Tecrübelerini ve izlenimlerini anlattığı kişisel mektuplar yazabilir.

 

B2 (Intermediate)

 

 

Uzun konuşmaları anlayabilir ve eğer konuya aşinaysa tartışmaların karışık cümlelerini bile satır satır takip edebilir. Televizyondaki İngilizce haberleri ve güncel konular üzerine olan programları anlayabilir. Aksanı standart olduğu takdirde filmleri anlamakta zorluk çekmez.

Günümüz problemlerine yönelik yazılmış birçok yazıyı ve makaleyi anlamakta zorluk çekmez. Çağdaş edebiyat yazılarını okuyabilir.

Birçok konu üzerinde anlaşılır ve detaylı açıklamalarda bulunabilir. Fikirlerin avantajları ve dezavantajlarını belirterek kendi görüşlerini açıklayabilir.

Açık ve detaylı yazılar yazabilir. Bilgi aktaran makaleler ve raporlar yazabilir, bir görüşü destekleyen ya da o fikre karşı çıkan gerekçeler sunabilir. Olayların ve tecrübelerin önemine yönelik kişisel yazılar yazabilir.

 

C1 (Upper-Intermediate)

 

 

Anlamı kapalı olsa bile uzun konuşmaları dinleyip anlayabilir. Televizyon programlarını ve filmleri anlamakta zorluk çekmez.

Bilimsel ve edebi yazıları anlayabilir. Kendi alanı dahilinde olmasa bile teknik talimatları ve makaleleri okuyup anlayabilir.

Kendisini duraksamadan, akıcı bir şekilde ifade edebilir. Sosyal ya da profesyonel amaçlar dahilinde, dili etkili ve esnek bir şekilde kullanabilir.

Akıcı ve dilbilgisi açısından doğru cümlelerle istediği konu hakkında yazılar yazabilir. Bir makalede, raporda ya da mektupla istediği konuda akıcı cümleler kurabilir. Yazacağı metnin seviyesini hedef kitleye göre ayarlayabilir.

 

C2 (Advanced)

 

 

Duyduğu her şeyi anlar, konuşma hızı çok olsa bile eğer o aksana aşina ise anlamakta zorluk çekmez.

Hangi konuda olursa olsun, yazılı bir metni zorlanmadan okur ve anlar.

Deyimsel ifadeler ve konuşma diline özgü sözler kullanarak, tüm konuşmalara dahil olabilir ve kendi fikrini oldukça rahat bir şekilde dile getirebilir.

İstediği türde açık ve anlaşılır yazılar yazabilir. Belirli noktalara değinen akılda kalıcı, anlaşılır makaleler ve raporlar yazabilir. Akademik yazılar yazarken zorlanmaz. Edebiyat alanında özetler ve eleştiriler yazmakta zorlanmaz.