İngilizce Superlatives Sıfatların En Üstünlük dereceleri


SUPERLATIVE FORMS

(İngilizce sıfatların en üstünlük şekilleri)

 

İngilizcede sıfatların en üstünlük halleri yani en büyük, en pahalı, en iyi vb. superlative denir. Superlative şekillerinde tek heceli sıfatlar –est eki alır.

 

ADJECTIVES           SUPERLATIVE

 

tall                              tallest                          en uzun

short                           shortest                       en kısa

young                         youngest                     en genç

cheap                          cheapest                      en ucuz

hard                            hardest                         en zor

 

large                            largest                         en geniş

nice                             nicest                          en hoş

wide                           widest                         en geniş

 

big                              biggest                         en büyük

thin                             thinnest                       en ince

hot                              hottest                        en sıcak

 

happy                          happiest                      en mutlu

easy                            easiest                         en kolay

heavy                          heaviest                      en ağır

noisy                           noisiest                       en gürültülü

dry                              driest                          en kuru

 

İki ve daha uzun sıfatlar superlative şekillerinde önlerine “most” kelimesi alırlar.

 

Expensive                   most expensive           en pahalı

Modern                       most modern              en modern

Important                   most important           en önemli

Beautiful                    most beautiful            en güzel

Famous                       most famous               en ünlü

Boring                        most boring                en sıkıcı

 

Bazı sıfatlar superlative şekillerinde –est almazlar. Bunların superlative şekilleri ezberlenmelidir. Bu sıfatlara irregular adjectives (düzensiz sıfatlar) denir. Bunlar good, bad, little, much/many, far sıfatlarıdır.

 

Good                          best                             en iyi

Bad                             worst                          en kötü

Little                           least                            en az

Much/many/a lot of    more                           en çok

Far                              farthest/furthest          en uzak