İngilizce True False Alıştırmaları

Both – Either – Neither True/False

Aşağıda “both”, “either” ve “neither”ın doğru kullandıkları yerleri “true” yanlış kullanıldıkları yerleri “false” olarak işaretleyiniz.


Before – After – When – While True/False

Aşağıda “before”, “after”, “when” ve “while”ın doğru kullandıkları yerleri “true” yanlış kullanıldıkları yerleri “false” olarak işaretleyiniz.


Because – But True/False

Aşağıda “because” ve “but”ın doğru kullandıkları yerleri “true” yanlış kullanıldıkları yerleri “false” olarak işaretleyiniz.


And – But True/False

Aşağıda “and” ve “but”ın doğru kullandıkları yerleri “true” yanlış kullanıldıkları yerleri “false” olarak işaretleyiniz.


And – But – So True/False

Aşağıda “and”, “but” ve “so”nun doğru kullandıkları yerleri “true” yanlış kullanıldıkları yerleri “false” olarak işaretleyiniz.


And – But – Or True/False

Aşağıda “and”, “but” ve “or”un doğru kullandıkları yerleri “true” yanlış kullanıldıkları yerleri “false” olarak işaretleyiniz.


İngilizce a/an True/False

Aşağıda “a” ve “an” doğru kullanılmış ise “true”, yanlış kullanılmış ise “false” seçeneğini işaretleyiniz


The’nın Kullanımı True/False

Aşağıdaki cümlelerde “the” kullanımı doğru ise true yanlış ise false seçeneğini işaretleyiniz.


Superlative True/False

Aşağıdaki cümlelerde sıfatların superlative halleri doğru ise “true”, yanlış ise “false” seçeneğini işaretleyiniz


İngilizce Sıfatlar ve Zarflar True/False

Koyu yazılmış kelimelerin cümle içinde sıfat ya da zarf olarak kullanımı doğru ise true; yanlış ise false seçeneğini işaretleyiniz.Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.