İngilizce True False Alıştırmaları

İngilizce Öneride Bulunma True/False

Aşağıda “why don’t you”, “shall we”, “let’s”, “how about” ve “what about”un doğru kullandıkları yerleri “true” yanlış kullanıldıkları yerleri “false” […]


When & While True/False

Aşağıda “when” ve “while”ın doğru kullandıkları yerleri “true” yanlış kullanıldıkları yerleri “false” olarak işaretleyiniz.


There is – There are True/False

Aşağıda “there is” ve “there are”ın doğru kullandıkları yerleri “true” yanlış kullanıldıkları yerleri “false” olarak işaretleyiniz.


Sayılabilen ve Sayılamayan Kelimeler True/False

Aşağıda sayılabilen ve sayılamayan kelimelerin doğru kullandıkları yerleri “true” yanlış kullanıldıkları yerleri “false” olarak işaretleyiniz.


Modal Verbs True/False

Aşağıda modal verb’lerin doğru kullandıkları yerleri “true” yanlış kullanıldıkları yerleri “false” olarak işaretleyiniz.


Is there – Are there True/False

Aşağıda “is there” ve “are there”in doğru kullandıkları yerleri “true” yanlış kullanıldıkları yerleri “false” olarak işaretleyiniz.


How many – How much True/False

Aşağıda “how much” ve “how many”nin doğru kullandıkları yerleri “true” yanlış kullanıldıkları yerleri “false” olarak işaretleyiniz.


How much – How many & Miktar Sıfatları True/False

Aşağıda “how much”, “how many” ve miktar sıfatlarının doğru kullandıkları yerleri “true” yanlış kullanıldıkları yerleri “false” olarak işaretleyiniz.


Either or – Neither nor True/False

Aşağıda “either or” ve “neither nor”un doğru kullandıkları yerleri “true” yanlış kullanıldıkları yerleri “false” olarak işaretleyiniz.


Either – Neither True/False

Aşağıda “either” ve “neither”ın doğru kullandıkları yerleri “true” yanlış kullanıldıkları yerleri “false” olarak işaretleyiniz.Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.