İngilizce True False Alıştırmaları

İngilizce Sıfatlar True/False

Görsellere göre cümleler doğru ise “true”, yanlış ise “false” seçeneğini işaretleyiniz


Negatif Ön Ekler True/False

Aşağıdaki sözcüklere getirelen ön ekler doğru ise true ; yanlış ise false seçeneğini işaretleyiniz.


Many & Many of True/False

Aşağıdaki cümlelerde many ve many of kullanımı doğru ise true yanlış ise false seçeneğini işaretleyiniz.


Comparative True/False 2

Aşağıdaki cümlelerde sıfatların comparative halleri doğru ise “true”, yanlış ise “false” seçeneğini işaretleyiniz


Good & Well True/False

Aşağıdaki cümlelerde good ve well kulanımı doğru ise true yanlış ise false seçeneğini işaretleyiniz.


Ever & Never True/False

Aşağıdaki cümlelerde ever ve never doğru kullanılmış ise true yanlış ise false seçeneğini işaretleyiniz.


İngilizce Eşanlamlı Sıfatlar True/False

Aşağıdaki sıfatların eş anlamlıları doğru ise true yanlış ise false seçeneğini işaretleyiniz.


Already ve Yet’in Cümledeki Yeri True/False

Aşağıdaki sorularda already ve yet’in yeri doğru ise true ; yanlış işe false seçeneğini işaretleyiniz.


Comparative True/False

Aşağıdaki karşılaştırma sıfatları doğru ise true yanlış ise false seçeneğini işaretleyiniz.


Comparative & Superlative True/False

Aşağıdaki cümlelerde comparative ve superlative yapısı doğru kullanılmışsa “true”, yanlış kullanılmışsa “false” seçeniğini işaretleyinizYabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.