İngilizce Wh Questions-İngilizce 5N1K Soruları


İNGİLİZCE 5N1K SORULARI

(WH-QUESTIONS-/what/when/where/who/whom/which/whose/why/how?)

Hepimiz isteriz ki şu İngilizce’yi sular seller gibi konuşalım. Duyduğumuzu hemen anlayalım. Bir dil öğrenmek size yeni bir çok şeyi daha rahat öğrenmenizi sağlayacak kocaman bir kapı açar.Peki nasıl yeni şeyler öğrenir insan?Soru sorarak. İşte bugün sizinle belki de İngilizce konuşurken en çok kullanacağınız ve en çok işinize yarayacak konuya göz atacağız! İngilizce 5N1K* nam-ı diğer Wh Questions! Bugün soru sormayı öğreniyoruz. Öğrenelim ki şöyle kalmayalım değil mi?

NOT*:5N1K Soruları Ne,Nerde,Nasıl,Ne Zaman,Neden ve Kim soruları olarak bilinir ve fakat İngilizce’de bu soru kelimelerine Hangi ve Kimin soruları da dahil edilmiştir. Dolayısıyla biz bu soru kelimelerine de göz atacağız.

1)YES-NO QUESTIONS:

Bu soru türü Türkçe’ye EVET-HAYIR SORULARI şeklinde tercüme edilebilir.

Soru sorduğunuzda alacağınız cevap evet ya da hayır oluyorsa o zaman sorduğunuz soru bu gruba aittir diyebiliriz. Bu sorular cümlenin zamanına ve türüne göre kullanılan yardımcı fiilin cümle başına getirilmesiyle yapılır. Nasıl mı diyorsanız hemen birkaç örneğe göz atalım ve sonra asıl konumuzla devam edelim!

Do you wake up early in the mornings? (Sabahları erken kalkar mısın?)

(Yukarıdaki sorumuz geniş zamanda kurulmuş bir soru cümlesi.Geniş zamanda you öznesiyle yardımcı fiil olarak “do” yardımcı fiili kullanılır. Bu sebepten soru sorarken “do” yardımcı fiili başa alınmıştır. Bu mantık diğer zamanlar içinde kullanılır. Aşağıdaki cümleye hemen göz atıyoruz.)

Did you sleep well last night?

(Yukarıdaki cümle de geçmiş zamanda kurulmuş bir soru cümlesi. Geçmiş zamanda yardımcı fiil olarak “did” kullandığımız için bu sefer “did” fiilini başa alarak soru yapmış olduk.)

(Bu arada İngilizce zamanlar bir türlü oturmuyor kafamda,bir öğrensem de rahatlasam diyorsanız hemen tıklayabilirsiniz.) 

İngilizce Zamanlar

Şimdi gelelim şu 5N1K(Wh Questions-what, when, where, who, whom, which, whose, why and how) sorularının nasıl yapıldığına.

Öncelikle beraber bu soru kelimelerinin anlamlarına teker teker göz atacağız.

Sonra soru sorarken özneyi nereye koyacağız,fiili nereye koyacağız,yani cümleyi nasıl kurarsak doğru kurmuş oluyoruz ,bunun kuralları nelerdir bunları öğreneceğiz.

Öğreneceğimiz kuralların istisnaları varsa bu istisnalar nelerdir ve sebepleri nelerdir bunlara göz atacağız.

Tüm bunları yaparken de örneklerimizi eksik etmeyeceğiz.

Artık hazırsak başlayım!

2)5N1K SORULARI(WH QUESTIONS what, when, where, who, whom, whichwhosewhy and how)

Bu soru türlerini yukarıdakinden ayıran durum bu soruları EVET VE HAYIR şeklinde cevaplayamacak oluşumuzdur. Bu soru kelimeleriyle başlayan sorular bilgi sorusudur ve bize belli durumlarla ilgili bazı ayrıntıları sorar. Peki bu soru kelimeleri nelerdir?

Wh Questions 5N1K SORULARI
WHO KİM?
WHAT NE?
WHERE NEREDE
WHEN NE ZAMAN?
WHICH HANGİ?
WHY NEDEN?
WHOSE KİMİN?
HOW NASIL?

Peki biz bu soru kelimelerini nasıl doğru kullanacağız?

Aslında oldukça kolay.

Yukarıda bir EVET HAYIR SORU CÜMLESİ kurmak istediğimizde cümlenin başına cümlenin zamanına uygun yardımcı fiili getirmemiz gerektiğini söylemiş ve örneklerle göstermiştik. Yukarıdaki soru kelimeleriyle bir soru sormak istediğimizde çoğu durumda aynı mantığı kullanacağız. Yukarıdaki soru kelimelerinden ihtiyacımız olanı seçip sonrasında cümlenin zamanına uygun yardımcı fiilimizi getireceğiz ve sonrasında öznemizi ve asıl fiilimizi ekleyerek soru soracağız.Daha iyi anlamak için örnek cümleye bakalım.

“When    do     you       wake up ?” (Ne zaman uyanırsın?)

(Cümle geniş zaman olduğu için yardımcı fiil olarak do kullandık.)Şimdi  genel olarak yüklem özne dizilimini anladıysak teker teker soru kelimelerimizi inceleyip örneklerle pekiştirmeye çalışacağız.

1)WHAT? (NE?):

1)What do you watch on TV? (TV’de ne izlersin? )

(Geniş zamanda yardımcı fiilimiz olan “do” soru kelimemiz “what”ın hemen ardından kullanıldı.)

2) What are you eating? (Ne yiyorsun?)

  (Şimdiki zamanda yardımcı fiilimiz olan “to be” fiili you öznesi ile “are” olarak kullanıldığı için soru kelimemiz what’ın hemen ardından kullanıldı.)

3) What did you wear last night? (Dün gece ne giydin?)

(Geçmiş zamanda yardımcı fiilimiz olan “did” soru kelimemiz olan “what”ın hemen ardından kullanıldı.)

Eğer mantığı kavradıysak şimdi what soru kelimesiyle oluşturulan diğer soru kalıplarına da göz atabiliriz. Tabloya göz atalım.

WHAT KIND OF  NE TÜR
WHAT TIME SAAT KAÇTA
WHAT COLOR NE RENK

Hemen bu kalıplarla birkaç örneğe göz atalım.

1)What kind of movies do you like? (Hangi tür filmlerden hoşlanırsın?)

2)What time does she wake up? (Saat kaçta uyanırsın?)

3)What color is your bag? (Çantan ne renk?)

2)WHO?(KİM?):

1)Who do you love the most? (En çok kimi seversin?

(Geniş zamanda you(sen) öznesi ile yardımcı fiil olarak do kullanıldığı için soru kelimemiz who’nun hemen ardından do kullandık.)

2) Who are you calling? (Kimi arıyorsun?)

(Şimdiki zamanda yardımcı fiil olarak kullanılan to be fiili you öznesinde are olarak çekilir. Bu sebepten who soru kelimemizden sonra yardımcı fiil olan are kullanıldı.)

3) Who did you meet last night? (Dün kimle görüştün?)

(Geçmiş zamanda yardımcı fiil olarak kullanılan did fiili who soru kelimesinden hemen sonra kullanıldı.)

NOT: Eğer who kelimesi cümledeki özne halinde kullanılmışsa ya da öznenin bir parçasıysa yani fiili gerçekleştiren kişiye tekabül ediyorsa o zaman soru sorarken yardımcı fiil kullanılmaz. Nasıl mi diyorsanız farka bir göz atalım.)


3)WHERE?(NEREDE?NEREYE?NEREDE?)

1)Where do you live?  (Nerede yaşarsın?)

( Geniş zamanda you(sen) öznesiyle beraber “do” yardımcı fiili kullanılır. Bu sebepten where soru kelimesinden hemen sonra kullanılmıştır.)

2)Where are you going? (Nereye gidiyorsun?)

(Şimdiki zamanda yardımcı fiil olarak kullanılan to be fiili you öznesinde are olarak çekilir. Bu sebepten who soru kelimemizden sonra yardımcı fiil olan are kullanıldı.)

3)Where did you stay last night? (Dün gece nerede kaldın?)

(Geçmiş zamanda yardımcı fiil olarak kullanılan did fiili who soru kelimesinden hemen sonra kullanıldı.)

4)WHEN(NE ZAMAN?)

1)When do you go to school? (Ne zaman okula gidersin?)

(Geniş zamanda you(sen) öznesiyle do yardımcı fiili kullanıldığından when soru kelimesinden hemen sonra do kullanıldı.)

2)When did she learn English?( Ne zaman İngilizce öğrendi?)

(Geçmiş zamanda yardımcı fiil olarak kullanılan did fiili who soru kelimesinden hemen sonra kullanıldı.)

3)When is she leaving? (Ne zaman gidiyor?) Y

(Şimdiki zamanda yardımcı fiil olarak kullanılan to be fiili she(o/kadın) öznesinde is olarak çekilir. Bu sebepten who soru kelimemizden sonra yardımcı fiil olan is kullanıldı.)

5)WHICH?(HANGİ?)

Soru sorarken genellikle soru kelimelerinin hemen ardından yardımcı fiil getirdiğimizi söylemiştik. Fakat which sorusuyla hangi diye sorduğumuz için ardından genellikle bir nesne getirmemiz gerekir. Böylelikle aynı Türkçe’deki gibi “Hangi kitap?”, “Hangi ev?” diye sorabilmiş oluruz. Örneklere göz atalım.

Which house do you live in? (Hangi evde yaşıyorsun?)

Fark edebileceğiniz gibi soru kelimemiz “which”ten hemen sonra nesnemiz olan “house”(ev) kelimesini kullandık.Sonrasında yardımcı fiilimizi (do),öznemizi (you) ve asıl fiilimizi (live) ekledik.

Which bag did she buy?(Hangi çantayı aldı?)

Gördüğünüz gibi soru kelimemiz “which”ten hemen sonra nesnemiz olan “bag”(çanta) kelimesini kullandık.Sonrasında yardımcı fiilimizi (did),öznemizi (she) ve asıl fiilimizi (buy) ekledik.

Which book are you reading?( Hangi kitabı okuyorsun?

Görüldüğü üzere soru kelimemiz “which”ten hemen sonra nesnemiz olan “book”(kitap) kelimesini kullandık.Sonrasında yardımcı fiilimizi (are),öznemizi (you) ve asıl fiilimizi (read) ekledik.

6)WHY?(NEDEN?):

1)Why do you wake up late? (Neden geç uyanırsın?)

( Why soru kelimemizden hemen sonra geniş zamanda yardımcı fiilimizi (do) kullandık,sonrasında özne(you) ve asıl fiilimizi(wake up) ekledik.)

2)Why is she shouting at me? (O bana neden bağırıyor?)

(Why soru kelimemizden hemen sonra şimdiki zamandaki yardımcı fiilimizi (is) kullandık,sonrasında özne(she) ve asıl fiilimizi (shout) ekledik.)

3)Why did they go early? (Neden erkenden gittiler?)

(Why soru kelimesinden sonra geçmiş zamandaki yardımcı fiilimizi (did) kullandık ve sonrasında öznemizi ve asıl fiilimizi ekledik.)

7)WHOSE(KİMİN?):

Soru sorarken genellikle soru kelimelerinin hemen ardından yardımcı fiil getirdiğimizden bahsetmiştik. Fakat whose sorusuyla kimin diye sorduğumuz için ardından genellikle bir nesne getirmemiz gerekir. Böylelikle aynı Türkçe’deki gibi “Kimin telefonu?”, “Kimin kitabı?” diye sorabilmiş oluruz. Örneklere göz atalım.

Whose book are you reading? (Kimin kitabını okuyorsun?)

Fark edebileceğiniz gibi soru kelimemiz “whose”dan hemen sonra nesnemiz olan “book”(kitap) kelimesini kullandık.Sonrasında yardımcı fiilimizi (are),öznemizi (you) ve asıl fiilimizi (read) ekledik.

Whose phone did you use? (Kimin telefonunu kullandın?)

Görebileceğiniz gibi soru kelimemiz “whose”dan hemen sonra nesnemiz olan “phone”(telefon) kelimesini kullandık.Sonrasında yardımcı fiilimizi (did),öznemizi (she) ve asıl fiilimizi (use/kullanmak) ekledik.

Whose money are you spending? (Kimin parasını harcıyorsun?)

Fark ettiğiniz gibi soru kelimemiz “whose”dan hemen sonra nesnemiz olan “money”(para) kelimesini kullandık.Sonrasında yardımcı fiilimizi (are),öznemizi (you) ve asıl fiilimizi (spend/harcanmak) ekledik.

8)HOW(NASIL?):

How are you feeling? (Nasıl hissediyorsun?)

(How soru kelimesinden hemen sonra yardımcı fiilimizi(are) kullandık. Sonrasında öznemizi(you) ve asıl fiilimizi(feel/hissetmek) ekledik.)

How does she do make-up? (Nasıl makyaj yapar?)

(How soru kelimesinden hemen sonra yardımcı fiilimizi(does) kullandık. Sonrasında öznemizi(she ) ve asıl fiilimizi(do/yapmak) ekledik.)

How did he repair your car? (Arabanı nasıl tamir etti?)

(How soru kelimesinden hemen sonra yardımcı fiilimizi(did) kullandık. Sonrasında öznemizi(he) ve asıl fiilimizi(repair/tamir etmek) ekledik.)

Şimdi aşağıdaki tabloya göz atıp “how” soru kelimesi yardımıyla oluşturulan diğer solu kalıplarına göz atalım:

HOW OFTEN(NE SIKLIKLA?):

How often soru kalıbından hemen sonra zamana uygun yardımcı fiil kullanılır.Sonrasında özne ve asıl fiil eklenir. How often soru kalıbı ne sıklıkla manasına geldiği için hep geniş zamanla kullanılır.

How often do you go to the cinema?( Ne sıklıkla sinemaya gidersin?)

How often does she take shower?( O ne sıklıkla duş alır?)

How often do they visit their parents?(Onlar ne sıklıkla ebeveynlerini ziyaret ederler?

HOW MANY?(KAÇ TANE?)

Soru sorarken genellikle soru kelimelerinin hemen ardından yardımcı fiil getirdiğimizden bahsetmiştik. Fakat “how many” soru kalıbıyla kaç tane diye sorduğumuz için ardından bir nesne getirmemiz gerekir. Böylelikle aynı Türkçe’deki gibi “Kaç tane elma?”, “Kaç tane yumurta?” diye sorabilmiş oluruz.  İngilizce’de isimler  “SAYILABİLİR” (COUNTABLE) ve “SAYILAMAZ” (UNCOUNTABLE) olmak üzere ikiye ayrılırlar. How many sorusu sadece sayılabilen isimlerlerle kullanılır.

Sayılabilir ve sayılamaz isimler hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

How many eggs did she buy? (Kaç tane yumurta almış?)

How many pages have you read so far?(Şimdiye kadar kaç sayfa okudun?)

HOW MUCH?(NE KADAR?):

Soru sorarken genellikle soru kelimelerinin hemen ardından yardımcı fiil getirdiğimizden bahsetmiştik. Fakat “how much” soru kalıbıyla ne kadar diye sorduğumuz için ardından bir nesne getirmemiz gerekir. Böylelikle aynı Türkçe’deki gibi “Ne kadar para?”, “Ne kadar zaman?” diye sorabilmiş oluruz.  İngilizce’de isimler  “SAYILABİLİR” (COUNTABLE) ve “SAYILAMAZ” (UNCOUNTABLE) olmak üzere ikiye ayrılırlar. How much sorusu sadece sayılamaz isimlerlerle kullanılır.

How much Money do you earn? (Ne kadar para kazanırsın?)

How much rice did you eat? (Ne kadar pilav yedin?)

How much apple juice are you drinking?( Ne kadar elma suyu içiyorsun?)

HOW LONG?(NE KADAR SÜRE?):

“How long” ne kadar süre manasına gelir. Genellikle gelecek zaman,geçmiş zaman ve present perfect  continuous tense ile kullanılır. How long soru kalıbından sonra cümlenin zamanına uygun yardımcı fiil kullanılır. Sonrasında özne ve asıl fiille devam edilecektir.

How long have you lived in İzmir? (İzmir’de ne kadar süre yaşadın?)

How long did the trip take?( Yolculuk ne kadar süre aldı?)

Şimdi aşağıda sıralanmış örnek sorularımıza ve cevaplarına göz atalım

1)What kind of movies do you like? (Hangi tür filmleri seversin?)

  -I like action movies. (Macera filmlerini severim.)

 2) How did you go to school yesterday? (Dün okula nasıl gittin?)

   – I went to school by bus. (Okula otobüsle gittim.)

 3) Where does your girlfriend live? (Kız arkadaşın nerde yaşıyor?)

    – She lives in Paris. (Paris’te yaşıyor.)

 4) Whose car is he driving? ( O kimin arabasını kullanıyor?)

   – He’s driving his dad’s car. (Babasının arabasını kullanıyor.)

5) Which t-shirt will you wear? (Hangi t-shirt’ü giyeceksin?)

– I’ll wear my red t-shirt. (Kırmızı t-shirtümü giyeceğim.)

6) When did you visit your grandma? (Büyükanneni ne zaman ziyaret ettin?)

– I visited my granda 2 days ago. (Büyük annemi 2 gün önce ziyaret ettim.)

7) Who did you see in the concert? (Konserde kimi gördün?)

-I saw my ex-boyfriend. (Eski sevgilimi gördüm.)

8) How many suitcases do you need? (Kaç  tanebavula ihtiyacın var?)

-I need 2 suitcases. (2 bavula ihtiyacım var.)

9) How much money did you take from your dad? (Babandan ne kadar para aldın?)

-I took 200 dollars. (200 dolar aldım.)

10) How long does it take to go to İstanbul by plane? (Uçakla İstanbul’a gitmek ne kadar sürüyor?)

-It takes 2 hours. (2 saat sürüyor.)