İngilizcede Etkin Okuma


İngilizcede iyi bir İngilizce sözlüğü yardımıyla çeşitli gerçek hayat konuları üstüne yapılacak yoğun bir okuma İngilizce kelime bilgisini artırmanın yollarından birisidir.etkin-okuma İngilizcede çok geniş miktarda okuma materyali olduğu için, İngilizce öğrenen bir kişinin okumasını ilk olarak en çok gerekli ve ilişkili olan ve sıklıkla kullanılan kelimeleri içeren konularda ve ihtiyaçları çerçevesinde öncelik sırasına koyması zorunludur.

Okuma materyalleri kelimelerin zorluk seviyesine göre düzenlenebilir (başlangıç, orta ve ileri seviye öğrenciler için).

Öğrenciler ilk önce önemli içeriklere sahip günlük konular olmak üzere tematik metinler ile en önemli İngilizce kelimelerde ustalaşabilirler. Örneğin günlük hayatı kolaylaştıran tavsiyeler gibi makaleler veya kitaplar bu konuda işinizi görecektir. Bu gibi materyalleri gazetelerde, dergilerde veya kitaplarda bulabilirsiniz.

Tematik bilgilendirici metinlere ilaveten, öğrenciler tematik diyalogları (insanlar arasındaki günlük konuşmalar), hikayeler, edebi eserler, gazeteler, dergiler, internet materyalleri, çeşitli konuklarda kitaplar, genel tematik İngilizce sözlükleri vs. okuyabilirler. İyi kütüphanelerin çok geniş yelpazede İngilizce okuma materyallerine sahip olduğu unutulmamalıdır.

Sözlükler okumanın en iyi yardımcılarıdır. İyi tematik İngilizce sözlükler kelimeleri konularına göre düzenlerler ve kelime kullanımlarının net açıklamaları ile birlikte aynı derecede önemli olan her kelime için birkaç kullanım örneğini verirler. İngilizce eşanlamlılar sözlükleri ise aynı anlama sahip kelimeler için kullanım açıklamalarını ve örneklerini içeren araçlardır. İngilizce eşanlamlılar sözlüğü ile bir araya gelen tematik genel İngilizce sözlük İngilizce öğrenenlerin gerçek hayattaki ihtiyaçları için çok değerli bir yardımcı olacaktır.

İngilizce okumada önceliklerin belirlenmesi, buna göre okumanın yapılması ve kelime bilgisinin sözlüklerle desteklenmesi İngilizce öğrenenleri okuma yönünden güçlendirecek ve daha etkin bir şekilde öğrenmelerini ve başarılı olmalarını sağlayacaktır. Okuma konusunda son olarak sürekliliğin çok önemli bir başarı faktörü olduğu unutulmamalıdır.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.