İş İngilizcesi’nde insanları tanıtma


Introducing People to the Public
İnsanları tanıtma

Man-intorducing-female-colleagueİnsanları tanıtma  iş İngilizcesinin en sık karşılaşılan konularından biridir. İş arkadaşlarımızı diğer kişilere tanıtırken aşağdaki kalıplardan yararlanabiliriz.

This is
Bu …
This is Andy Steckers.
Bu Andy Steckers.
May I introduce?
Tanıştırayım …
May I introduce Jen Barber? Jen is our relationship manager.
Tanıştırayım Jen Barber. Jen müşteri ilişkiler müdürü olur.

Let me introduce
Tanıştırayım …
Let me introduce Jennifer Oakley. She will be joining our marketing team.
Tanıştırayım Jennifer Oakley, kendisi pazarlama ekibimize katılacak.

I’d like you to meet …
… ile tanışmanızı istiyorum (… ile tanışın)
I’d like you to meet Dr Chi. She’s the Head Surgeon at State Hospital.
Doktor Chi ile tanışın, kendisi devlet hastesinde baş cerrahtır.

Have you already met …?
… ile tanışmış mıydınız?

Have you already met Martin Stua? He runs the Berlin office.
Martin Stua ile tanışmış mıydınız, kendisi Berlin ofisinde çalışıyor.