İyelik Durumu – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


İyelik Durumu – Dilbilgisi Terimleri / Genitive Case – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda iyelik durumu (genitive caseile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Sahiplik belirtmek için kullanılan ‘genitive case’ isimlerde genellikle ismin sonuna (‘s) takısı eklenmesi ya da önüne ‘of’ eklenmesi ile yapılır. Her ne kadar İngilizcede genellikle ‘possessive case’ olarak karşımıza çıksa da ‘genitive case’ her zaman sahiplik ifade etmeyebilir. İlgili örnekler aşağıda verilmiştir.

İyelik Durumu Örnekleri – Examples of the Genitive Case
Ali’s bikeAli’nin bisikleti
The edge of the matKilimin köşesi
Cat’s toyKedinin oyuncağı
The toy of the cat Kedinin oyuncağı

Aşağıdaki tabloda iyelik durumu yapımına farklı örnekler verilmiştir.

Tür Örnek İyelik Durumu
Tekil isim  cat  cat’s bed
Çoğul isim  cats  cats’ bed
Sonu ‘s’ ile biten tekil isimler  Charles  Charles’ car ya da Charles’s car
Sonu ‘s’ ile bitmeyen çoğul isimler  Women  Women’s room

‘Possessive’ mi ‘Genitive’ mi?
‘Genitive case’ yani iyelik durumuna aynı zamanda ‘possessive case’ de denir. İngilizcede birbirinin yerine kullanılabilen bu terimlerden ‘possessive case’in kullanımı daha yaygındır. Ancak İngilizcede bu iyelik durumu her zaman sahiplik bildirmediği için bazı dil bilimciler ‘possessive’ ve ‘genitive case’ arasında ayrıma gitmişlerdir.

William’s bookWilliam’ın kitabı
(Bu örnek için hem ‘genitive’ hem de ‘possessive’ terimlerini kullanabiliriz çünkü bir sahiplik söz konusudur: “it is the book of William.”)

Children’s booksÇocuk kitapları
(Bu örnekte ise bir sahiplik söz konusu değildir. Çocuklar için yazılmış kitaplardan bahsedildiği için bu durumun ‘possessive case’ olmadığını sadece ‘genitive case’ olduğunu savunan görüşler vardır.)

İyelik Sıfat ve Zamirleri – Genitive Adjectives and Pronouns
Sahiplik sıfat ve zamirleri de iyelik durumuna girerler. Örnek verecek olursak;

our carbizim arabamız
(‘our’ kelimesi ‘we’ kelimesinin iyelik durumu halidir.)

Can I borrow yours?Seninkini ödünç alabilir miyim?
(‘yours’ kelimesi ‘you’ kelimesinin iyelik durumu halidir.)