Ulaçlar – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Ulaçlar – Dilbilgisi Terimleri / Gerunds – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda ulaçlar (gerundsile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizcede fiilden ‘-ing’ takısı kullanılarak türetilen isimler ‘gerund’ olarak adlandırılır. Bütün ulaçlar ‘-ing’ ile biter. Örnek verecek olursak;

swim + ing = swimmingyüzmek (‘Yüzmek en sevdiği şeylerden birisidir.’ cümlesinde olduğu gibi.)
walkingyürümek
eatingyemek

İngilizcede ulaçlar her ne kadar isim olarak sınıflandırılsalar da, ‘gerund’ tıpkı bir fiil gibi dolaysız tümleç alabilir. Bu duruma ulaç tümleci ‘gerund complement’ denir. Örneğin;

swimming the lakeGölde yüzmek
walking a kilometreBir kilometre yürümek
eating a hamburgerBir hamburger yemek

Aşağıda ‘gerund’ yapısına açıklamalı örnekler verilmiştir. Ulaçlar koyu ile yazılarak belirtilmiştir, inceleyiniz.

Dancing is fun.Dans etmek eğlencelidir.
(Bu örnekte ‘gerund’ cümlenin öznesi konumundadır.)

Playing tennis is fun.Tenis oynamak eğlencelidir.
(Bu örnekte ‘tennis’ ‘playing’ ulacının tümlecidir. ‘Playing tennis’ cümlenin öznesi konumundadır.)

‘Gerund’ ve ‘Present Participle’ yapıları

İngilizcede bütün ulaçlar ‘-ing’ son eki ile bitse de sonu her ‘-ing’ ile biten kelime ‘gerund’ değildir. Sonu bu ekle biten bir diğer yapı ise ‘present participle’ yani sıfat olarak kullanılabilen fiillerdir. Bu durum süreklilik içeren bir zaman söz konusu olduğunda da karşımıza çıkabilir. Örnekleri inceleyelim;

Hunting lions can be hazardous to your health.Aslanları avlamak sağlığınıza zarar verebilir.
Bu örnekte ‘hunting’ bir ‘gerund’ yapısıdır.

If you want to see a hunting lion in action, you have to use some night vision camera.Avlanan bir aslanı iş üstünde görüntülemek için gece görüş destekli bir kamera kullanmanız gerekir.
Bu örnekte ‘hunting’ bir ‘present participle yapısıdır.

The lion was hunting something under the branches.Aslan çalıların arasında bir şey avlıyordu.
Bu örnekte ‘was hunting‘ bir ‘past progressive’ zamanı yapısıdır.