Kısaltmalar – İngilizce Kelimeler


Kısaltmalar – Kelimeler / Abbreviations – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda kısaltmalar (abbreviationsile ilgili kelimeleri ve örnekleri bulabilirsiniz.

Uzun kelimelerin yerine kullanılan daha kısa biçimlerine genel olarak abbreviations yani kısaltmalar denir.
Hemen hemen hayatın her alanında karşımıza çıkabilecek kısaltmalardan en çok kullanılanları aşağıda bölümlere ayrılmıştır.

Günlük Konuşmalarda

DIY Do It Yourself Kendin Yap
ETA Estimated Time of Arrival Tahmini Varış Süresi (ortalama, yaklaşık)
ASAP As Soon As Possible En Kısa Sürede (mümkün olduğu kadar çabuk, bir an önce)
PS Post Scriptum Not (metin bittikten sonra yazılan not)
RSVP Répondez S’il Vous Plait Lütfen Cevabınızı Belirtiniz


Online Konuşmalarda

& and ve
0 nothing hiç bir şey
2 two, to, too iki, de, da
2DAY today bugün
A a / an bir
B be olmak
B4 before önce
BC because çünkü
BF boyfriend erkek arkadaş
BK back geri
BRO brother abi
BT but ama
C see görmek
D8 date tarih, buluşma
DNR dinner akşam yemeği
EZ easy kolay
F8 fate kader
GF girlfriend kız arkadaş
GR8 great harika
HOLS holidays tatil
HV have sahip olmak
KDS kids çocuklar
L8 late geç
L8R later sonra, sonra görüşürüz
M8 mate dostum, arkadaşım, ahbap
NE1 anyone kimse, herhangi biri
PLS please lütfen
PS parents ebeveyn, anne-baba
QT cutie şeker, sevimli
R are olmak (we r happy)
SIS sister kız kardeş, abla
SKOOL school okul
SMMR summer yaz
U you sen (u r beautiful)
WR were olmak -geçmiş (we wr happy)
A3 anyplace, anytime, anywhere her yerde – her zaman
ASAP as soon as possible bir an önce, ilk fırsatta, mümkün olduğu kadar çabuk
B4N Bye for now şimdilik hoşça kal
BAU business as usual her zamanki işler
BRB I’ll be right back hemen döneceğim
BTW by the way bu arada
CUL see you later sonra görüşürüz
CWOT complete waste of time vakit kaybından başka bir şey değil
FTF face to face yüz yüze
FYI for your information haberin olsun
GMTA great minds think alike aklın yolu birdir
HAND have a nice day iyi günler
HRU how are you nasılsın
ICBW it could be worse daha kötü olabilirdi
IDTS I don’t think so bence öyle değil, ben öyle düşünmüyorum
IMHO in my humble opinion bana göre, naçizane benim fikrim
IYKWIM if you know what I mean demek istediğimi biliyorsan, bilmem anlatabiliyor muyum
JK just kidding şaka şaka
KOTC kiss on the cheek yanaktan öpücük
LOL laughing out loud kahkahalarla gülmek
LTNS long-time no see uzun zaman oldu (görüşmeyeli)
Luv U I love you seni seviyorum
Luv U2 I love you too bende seni seviyorum
MON the middle of nowhere bilinmeyen (ıssız) bir yer, kuş uçmaz kervan geçmez
MTE my thoughts exactly bence de öyle, tamamen katılıyorum
MU I miss you seni özledim
MUSM I miss you so much seni çok özledim
NP no problem sorun değil, önemli değil
OIC oh, I see ah tamam, tamam anladım
PC&QT peace and quiet huzur ve sessizlik, kafa dinlemek
PCM please call me ara beni lütfen
ROTFL rolling on the floor laughing gülmekten yerlere yatmak
RUOK are you ok? iyi misin? Her şey yolunda mı?
THNQ thank you teşekkürler                 
UROK you are okay iyisin
XLNT excellent mükemmel


Latince Kısaltmalar

A.D Anno Domini In the year of our lord İsa’dan sonra
a.m Ante Meridian Before midday Sabah saatleri için kullanılır
c. / ca. Circa Approximately Yaklaşık olarak
C.V Curriculum Vitae Course of Life Eğitim ve tecrübeyi gösteren belge
e.g. Exempli gratia For example Örneğin
Et al. Et Alii And others Ve diğerleri
Etc. Et cetera And other things Vesaire, vs.
i.e. Id est In other words / That is diğer bir değişle, yani
p.a Per Annum Through the year Yıllık olarak
p.m Post meridian After midday Öğleden sonra
R.I.P Requiescat in pace May he/she rest in peace Huzur içinde yatsın
Stat Statim Immediately Acilen, hemen (sağlık alanında)


İsim ve Unvan Kısaltmaları

Dr. Doctor Doktor
Gen. General (army) General
Hon. Honourable Saygıdeğer
Mr. Mister Bay
Mrs. Mistress Bayan
Ms. Miss Evli olmayan bekar
Prof. Professor Profesör
Rev. Reverend (clergyman) Muhterem
St. Saint Aziz


Eğitimle ilgili Kısaltmalar

B.A Bachelor of Arts Sosyal Bilimler lisans derecesi
B.Sc Bachelor of Science Fen Bilimleri lisans derecesi
M.A Master of Arts Sosyal Bilimler yüksek lisans derecesi
M.B.A Master of Business Administration İşletme Yönetimi yüksek lisans derecesi
MBBS Medicinae Baccalaureus, Baccalaureus Chirurgiae

Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery

Tıp Bilimler lisans derecesi
MD Medicinae DoctorDoctor of Medicine Tıp Doktoru derecesi
PhD Philosophiae Doctor – Doctorate of Philosophy Doktora Derecesi


Bazı Kısa Adlar

AIDS Acquired Immuno Deficiency Syndrome Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu
ASEAN Association of Southeast Asian Nations Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği
CERN Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
European Organization for Nuclear Research
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi
FIFA Federation Internationale de Football Association Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği
InterPol International Criminal Police Organization. Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı
NASA National Aeronautics and Space Administration Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi
SARS Severe Acute Respiratory Syndrome Ağır Akut Solunum Yolu Yetersizliği Sendromu
UN United Nations Birleşmiş Milletler
UNICEF United Nations Children’s Education Fund Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu
HIV Human Immunodeficiency Virus İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü

Dilbigisi ile ilgili Kısaltmalar

Abbr. Abbreviation / Abbreviated Kısaltma
Adj. Adjective Sıfat
Adv. Adverb Zarf
Obj. Objective Nesne
Pl. Plural Çoğul
Poss. Possessive İyelik
Prep. Preposition Edat
Pron. Pronoun Zamir
Sing. Singular Tekil
Syn. Synonym Eşanlamlı
Trans. Translation Çeviri
V. / Vb. Verb Fiil


Genel Kısaltmalar

Assn. Association Birlik
Ave. Avenue Bulvar
Dept. Department Bölüm, departman
Est. Established Kuruldu
Fig. Figure Şekil
Hrs. Hours Saat
Inc. Incorporated Anonim
No. Number Numara
Oz. Ounces Ons, 28,2 gram
Gr. / Gm. Gramm Gram
Sq. Square Meydan
St. Street Cadde
Vs Versus karşı


Genel Kısa Adlar

ATM Automated Teller Machine Bankamatik
DNA Deoxyribonucleic Acid Deoksiribonükleik Asit
DVD Digital Versatile Disc Sayısal Çok Yönlü Disk
FAQ Frequently Asked Questions Sıkça Sorulan Sorular
HR Human Resources İnsan Kaynakları
LCD Liquid Crystal Display Sıvı Kristal Görüntü Birimi
LED Light Emitting Diode Işık Yayan Diyot
PC Personal Computer Kişisel Bilgisayar
RAM Random Access Memory Seçkisiz / Rastgele Erişim Belleği
SONAR Sound Navigation And Ranging Sesle Yön – Mesafe Tespiti
VIP Very Important Person Çok Önemli Kişi
WWW World Wide Web Dünya Çapında Ağ