Many a true word is spoken in jest


İngilizce : Many a true word is spoken in jest

Türkçe : Her şakanın altında bir gerçek yatar

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.