Many are called but few are chosen


İngilizce : Many are called but few are chosen

Türkçe : Çoğu çağrılır pek azı seçilir

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.