Miktar Sıfatları ve Sayılarla Relative Pronouns (İlgi Zamirleri) Kullanımı


Quantifier (Miktar Sıfatı) nedir?

Quantifier’lar, bir nesnenin niceliğini, yani sayısını ifade eden sözcüklerdir. Bunları ve bazı sayıları ilgi adıllarıyla kullanmak için birtakım farklı ifadeler kullanmamız gerekir.

 

 

Many of whom

I’ve seen a lot of travellers, many of whom were really tired.

Birçok yolcu gördüm, birçoğu çok yorgundu.

 

 

 

Most of whom

She knew a lot of people, most of whom liked her.

 Çoğunluğu onu seven birçok insan tanırdı.

 

One of which

There are three cups upside down, one of which containing the prize.

Burada üç kupa var, içlerinden birinde ödül var.

 

None of whom

I’ve met with the Willis Brothers, none of whom I liked.

Willis Kardeşler’le tanıştım, aralarından hiçbirini sevmedim.

 

Some of which

There were many people at the mall, some of which were undercover FBI agents.

AVM’de çok insan vardı, aralarından bazıları gizli FBI ajanlarıydı.

 

Lots of whom

About 200 people lived in that village, lots of whom died during the war.

O köyde yaklaşık 200 kişi yaşıyordu, bunların çoğu savaşta öldü.

 

Two of which

They were five siblings, two of wich were boys.

Beş kardeşlerdi, ikisi erkekti.