O harfi ile başlayan en çok karıştırılan İngilizce kelimeler


Aşağıda İngilizce konuşanların ve yazanların sıklıkla karıştırdığı 250’den fazla kelimenin bir listesini bulacaksınız. Bu kelimeler yanıltıcı eş asıllı kelimeler olarak adlandırılırlar, zira okunuşları ve yazılışları o kadar benzerdir ki çoğunlukla karıştırılırlar. Mükemmel derecede yazıyor olsanız bile bu listeyi baştan sona okumanızı tavsiye ederiz; yoksa böyle benzer kelimeleri karıştırıp karıştırmadığınızı nasıl bilebilirsiniz ki?

obeisance
obsequious
Obeisance birine karşı gösterilen, saygı ve hürmet anlamına gelir: Farina greeted the queen with sincere obeisance (Farina kraliçeyi içten bir saygıyla selamladı).Obsequious itaatkâr ve boyun eğmeye istekli anlamındadır. She was constantly followed by obsequious assistants (Sürekli olarak itaatkar asistanlar tarafından takip ediliyordu).
 
obtuse
abstruse
Obtuse “anlayışı kıt, ahmak” anlamına gelir: Bulut is so obtuse he doesn’t even know it when he is being insulted (Bulut çok ahmak, hakarete uğruyor olduğunda bile bunu fark etmiyor).Abstruse “anlaşılması zor, çapraşık” anlamındadır: The professor presented an abstruse metaphysical concept that went over our heads.  (Profesör bizi aşan çapraşık metafizik bir kavram anlattı).
 
one another
each other
Each other, one another’a bakınız.
 
overdo
overdue
Overdo fazla yapmak, abartmak, aşırıya kaçmak anlamındadır: Selin overdoes her makeup every morning and she ends up looking like a clown (Selin her sabah makyajında aşırıya kaçar ve sonunda bir palyaço gibi görünür).Overdue son kullanım tarihi geçmiş, gecikmiş manasındadır: You must return these overdue books to the library immediately (Bu süresi bitmiş kitapları kütüphaneye hemen geri iade etmek zorundasın.