Past Perfect Tense ve Past Perfect Continuous Tense arasındaki farklar


Past Perfect geçmişte başlamış ve belli bir zamana kadar gerçekleşmiş olayları anlatmak için kullanırız:

 

My great-grandfather had lived in Rome all his life. (Büyük büyükbabam hayatı boyunca Roma’da yaşadı).

 

Büyük büyükbabamızın artık hayatta olmadığını düşünürsek, hayatı boyunca Roma’da yaşamış olduğu gerçeği geçmişte bir noktada bitmiş olduğu için, dolayısıyla da bu gerçek artık değiştirilemeyeceği için, bu cümleyi kurarken Past Perfect Tense kullanırız.

 

When we finally moved to the countryside, we had lived in the city for thirty years. (Sonunda kırsala yerleştiğimizde, 30 yıl şehirde yaşamıştık.)

 

Burada da, kırsala yerleşen bir ailenin, yerleşmeden önceki 30 yılını şehirde geçirdiğini anlıyoruz. Bu gerçek, aile sonunda kırsala yerleştiğinde sonlandı ve artık geçmişte kaldı.

 

We had been in Amsterdam several times, but I don’t think we will go there anymore. (Birkaç kez Amsterdam’da bulunduk, ancak artık oraya gideceğimizi düşünmüyorum.)

Past Perfect Tense konu anlatımı için buraya tıklayın.

 

Past Perfect Continuous yine geçmişte başlamış ve belli bir zamana kadar gerçekleşmiş sürekli eylemlerden bahsedilirken kullanılır. Geçmişte belli bir zamana kadar yaptığımız, buradan sonra da yapmaya devam ettiğimiz eylemler için kullanırız.

 

I had been climbing trees ever since I was a child. (Çocukluğumdan beri ağaçlara tırmanıyorum.)

 

She has been keeping a diary since she first learned how to write. (Yazmayı öğrendiğinden beri günlük tutuyor.)

Past Perfect Continuous Tense konu anlatımı için buraya tıklayın.

 

Bu ikisi arasındaki fark, eylemlerin sürekli ya da süreksiz oluşuyla ilgilidir. Eylemlerin sürekli oluşu, o eylemlerin gerçekleştirilmesinde, başlangıç ve bitiş arasında zaman farkı olmasıdır. Saatler ya da dakikalar alan eylemlerdir. Sürekli olması için çaba harcarız. Uyku halinde olmak, ders çalışmak, koşuya çıkmak gibi eylemler süreklidir. Süreksiz eylemlerin gerçekleşmesi için öznenin çaba harcamasına gerek yoktur. Olmak, doğmak, uyanmak, unutmak gibi eylemler süreksizdir, göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi için Tenselerin temel mantığı; continuous aspect konumuza göz atmayı unutmayın.