Possession is nine points of the law


İngilizce : Possession is nine points of the law

Türkçe : zilyetlik mülkiyet hakkının en büyük delilidir

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.