Power corrupts; absolute power corrupts absolutely


İngilizce : Power corrupts; absolute power corrupts absolutely

Türkçe : Mutlak güç muhakkak yozlaşır

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.