Present Continuous/Progressive Tense/ Şimdiki Zaman

Present Continuous Tense Konu Anlatımı

Present Continuous Tense Şeması

Present Continuous Tense Olumlu Olumsuz Soru Cümleleri

Present Continuous Tense Kısa ve Uzun Cevapları

Present Continuous Tense İpucu Kelimeleri

Present Continuous Tense Fiillerine -ing takısı ekleme

Present Continuous Tense Yapısı

Present Continuous Tense Özeti

Present Continuous Tense Kullanımı

Present Continuous Tense Olumlu Cümle Örnekleri

Present Continuous Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

Present Continuous Tense Soru Cümlesi Örnekleri

Present Continuous Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri