Present Perfect Continuous Tense Yapısı


 

PRESENT PERFECT CONTINUOUS
FORM OF PRESENT PERFECT CONTINUOUS (YAPISI):

 

Present perfect continuous ile I, you, we, they ile have; he, she, it ile has yardımcı fiilleri kullanılır.

Fiilden önce been gelir.Fiil –ing takısı alır.

OLUMLU: Subject + have/has + been + V-ing

 

I’ve been living in Holland for ten years.

(On yıldır Hollanda’da yaşamaktayım)

 

My parents have been digging the garden since 6 o’clock.

(Anne babam 6’dan beri bahçeyi çapalıyor)

 

You must be very tired. You’ve been working all day.

(Çok yorgun olmalısın. Tüm gün çalışmaktasın)

 

This man has been waiting at the bus stop for hours.

(Bu adam saatlerdir durakta beklemekte)

 

It’s been raining for days.

(Günlerdir yağmur yağmakta)

 

OLUMSUZ: Subject + have/has + not + been + V-ing

 

I haven’t been feeling well lately.

(Son zamanlarda iyi hissetmiyorum)

 

Sue hasn’t been working carefully since her husband left her.

(Kocası onu bıraktıktan beri Sue dikkatli çalışmıyor)

 

SORU: have/has + subject + been + V-ing

 

A: Have you been living here for a long time?B: Yes, I have. /  No, I haven’t.

(Uzun süredir burada mı yaşıyorsun?)

 

A: How long have you been studying English?

(Ne kadar süredir İngilizce çalışıyorsun?)

 

B: We’ve been studying English for ten years.

(On yıldır İngilizce çalışıyorum)

 

A: How long has your father been working in his company?

(Baban şirketinde ne kadar süredir çalışmakta?)

 

B: He’s been working in his company since 2009.

(O 2009’dan beri şirketinde çalışıyor)

 

What have you been doing for the past hour?

(Geçen saat boyunca ne yapmaktaydın?)

 

B: I’ve been listening to some music.

  (Müzik dinlemekteydim)

 

USE OF PRESENT PERFECT CONTINUOUS (KULLANIM):

 

  1. Geçmişte başlayıp şimdiye kadar süren eylemler. Genellikle ne kadar sürmekte olduğunu ifade ederiz:

 

He has been waiting here for two hours. He is so angry.

(İki saattir burada beklemekte. Çok kızgın)

 

I have been studying English since 2003.

(2003’ten beri İngilizce çalışıyorum)

 

They’ve been repairing the bridge for weeks, but they haven’t finished yet.

(Haftalardır köprüyü tamir etmekteler ama henüz bitirmediler)

 

How long have you been reading this book?

(Ne kadar süredir bu kitabı okuyorsun?)

 

How long has he been talking on the phone?

(Ne kadar zamandır telefonda konuşmakta?)

 

Nancy has been studying hard lately.

(Nancy son zamanlarda sıkı çalışmakta)

 

  1. Yakın geçmişe veya şimdiye kadar süren eylemler. Şimdiki zamandaki etkisinden bahsederken kullanılır:

 

Sue is tired. She has been washing the dishes.

(Sue yorgun. Bulaşıkları yıkamaktaydı)

 

The ground is white.  Has it been snowing?

(Yer beyaz. Kar mı yağmaktaydı?)

 

Sorry, I smell bad. I’ve been cooking.

(Özür, kötü kokuyorum. Yemek yapmaktaydım)

 

PRESENT PERFECT CONTINUOUS ZAMAN KELİMELERİ:

 

for, since;  all day, all morning, all afternoon, lately, recently, How long? Since when?

 

 

For + a time period (bir zaman uzunluğu for ile belirtilir):

 

We’ve been discussing the topic for the last ten hours.

(Konuyu son on saattir tartışmaktayız)

 

It has been raining for days.

(Günlerdir yağmur yağmakta)

 

She’s been drinking herbal tea for a few weeks.

(Birkaç haftadır bitki çayı içmekte)

 

since + starting point (bir eylemin ne zaman başladığı since ile belirtilir)

 

Sue’s been working there since she was 23.

(Sue 23 yaşından beri orada çalışmakta)

 

You’ve been watching TV since the morning.

(Sabahtan beri TV seyretmektesiniz)

 

I’ve been living in this house since 1999.

(1999’dan beri bu evde yaşamaktayım)

 

How long :  Bir eylemin ne kadar süredir yapılmakta olduğu how long ile sorulur:

 

How long have you been waiting here?

(Burada ne kadar süredir beklemektesin?)

Present Perfect Continuous Tense konu anlatımı için buraya tıklayın

Present Perfect Continuous Tense boşluk doldurma alıştırması için buraya tıklayın

Present Perfect Continuous Tense testi için buraya tıklayın