Sayılabilen & Sayılamayan İsimler (Countable & Uncountable Nouns) Testleri


İngilizce Sayılabilen ya da Sayılamayan Kelimeler Testi

Sayılabilen sayılamayan isimler İngilizce test

Sayılabilen ve Sayılamayan Kelimeler Testi

Countable ve Uncountable Test

Some & Any Testi

İngilizce Some Any Testi

A Few & A Little Testi

There is – There are Testi

Is there – Are there Testi

İngilizce Is there ve Are there test alıştırması

How many – How much Testi

İngilizce Units ve Containers Testi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.