İngilizce Tenselerle İlgili Testler


Simple Present Tense Testleri

İngilizce am is are alıştırması test

Am-Is-Are (Verb to be) Testi -1

Verb ‘to be’ Quiz (am-is-are Testi)

 Am-Is-Are (Verb to be) Testi -2

Verb ‘to be’ Quiz (am-is-are Testi) – 2

Verb “ To Be “ Test-2 (Am-Is-Are Quiz-2)

 Verb “ To Be “ Test-3 (Am-Is-Are Quiz-3)

İngilizce Geniş Zamanda Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Geniş Zamanda Sorulara Cevap Verme Testi

İngilizce Uygun Cevabı Verme ve Geniş Zaman Testi

Present Simple Tense Testi

Simple Present Tense / Geniş Zaman Testleri

İngilizce Simple Present Tense Alıştırma testi

Yes/No Sorularına Cevap Verme Testi “to be”

 

Present Continuous Tense Testleri

Present Continuous Tense Testi

Present Continuous Tense Fiil Çekimi Alıştırması – 1

Present Continuous Tense Fiil Çekimi Alıştırması – 2

Present Continuous Tense Fiil Çekimi Alıştırması – 3

Present Continuous Tense Doğru Fiili Seçme Alıştırması

Present Continuous Tense Doğru Çekimi Seçme Alıştırması

Present Continuous Tense Kelime Sıralama Alıştırması

Present Continuous Tense Cümle Tamamlama Alıştırması

Present Continuous Tense True – False Alıştırması

Present Continuous Tense Cümle Oluşturma Alıştırması

Present Continuous Tense Paragraf Alıştırması

Present Continuous Tense Soru Sorma ve Cevap Verme Alıştırması

Present Continuous Tense Yapma Alıştırması

 

Simple Past Tense Testleri

İngilizce Başlangıç Seviyesi Geçmiş Zaman Testi

Simple Past Tense Testi

Simple Past Tense: Zaman Zarfları Testi

Simple Past Tense Başlangıc Seviyesi Testi

Simple Past Tense Was/Were Testi

Simple Past Tense Soru Sorma Alıştırması – 1

Simple Past Tense Soru Sorma Alıştırması – 2

Simple Past Tense Düzensiz Fiil Alıştırması – 1

Simple Past Tense Düzensiz Fiil Alıştırması – 2

Simple Past Tense Düzensiz Fiil Alıştırması – 3

Simple Past Tense Düzensiz Fiil Alıştırması – 4

Simple Past Tense Fiil Çekimi Alıştırması – 1

Simple Past Tense Fiil Çekimi Alıştırması – 2

Simple Past Tense Fiil Çekimi Alıştırması – 3

Simple Past Tense Olumlu – Olumsuz Cümle Alıştırması – 1

Simple Past Tense Olumlu – Olumsuz Cümle Alıştırması – 2

Simple Past Tense Soru Sorma Alıştırması – 1

Simple Past Tense Soru Sorma Alıştırması – 2

Simple Past Tense Soru Sorma Alıştırması – 3

Simple Past Tense Karşılıklı Konuşma Alıştırması – 1

Simple Past Tense Karşılıklı Konuşma Alıştırması – 2

Simple Past Tense After – Before Alıştırması

Simple Past Tense Kelime Yerleştirme Alıştırması

Simple Past Tense Soru Tamamlama Alıştırması

Simple Past Tense Kısa Cevap Alıştırması

Simple Past Tense Paragraf Tamamlama Alıştırması

Simple Past Tense To Be Çekimi Alıştırması

Simple Past Tense Sorulara Cevap Verme Testi

Simple Past Tense Cümle Kurma Alıştırması

Sİmple Past Tense Paragraf Tamamlama Alıştırması

Simple Past Tense Olumlu – Olumsuz Cümle Alıştırması

Simple Past Tense Was/Were Olumsuz Cümle Alıştırması

Simple Past Tense Was/Were Alıştırması

Simple Past Tense Olumsuz Ve Soru Cümlesi Yapma Alıştırması

İngilizce Tatil + Simple Past Tense Testi

İngilizce Was-Were Testi

Was-Were Geçmiş Zaman Test-1

İngilizce To Be Past Tense Testi

was-were testi

İngilizce was & were Testi

Past Continuous Tense Testleri

Past Continuous Tense Testi

Past Continuous Testi – 1

Past Continuous Testi – 2

Past Continuous Testi – 3

Past Continuous Tense Fiil Çekimi Alıştırması

Past Continuous ve While ile Boşluk Doldurma Alıştırması

Past Continuous Olumlu – Olumsuz Cümle Alıştırması

 

Future Tense Testleri

Future Tense Testi

Future Tense Will – Be Going To Testi – 1

Future Tense Will – Be Going To Testi – 2

Future Tense Will – Won’t Testi – 1

Future Tense Will – Won’t Testi – 2

İngilizce Be Going To ile Doğrusunu Seçme Alıştırması

İngilizce will veya be going to alıştırması

Will yada am, is, are going to testi

 

Future Continuous Tense Testleri

Future Continuous Tense Testi

 

Present Perfect Tense Testleri

Farklı Zamanlarda İngilizce Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Farklı Zamanlar Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Continuous ve Past Zamanlar Başlangıç Seviyesi Test

Present Perfect Tense Testi

Present Perfect Tense have/has+V3 alıştırması

Present Perfect Tense Boşluk Doldurma Alıştırması

Present Perfect Tense Been – Gone Testi

Present Perfect Tense Since – For Alıştırması

Present Perfect Tense Just Alıştırması

Present Perfect Tense Yet Alıştırması

Present Perfect Tense Already Alıştırması

Present Perfect Tense Hata Düzeltme Alıştırması

Present Perfect Tense Soru Cevap Eşleme Alıştırması

Been / Gone testi

İngilizce for ve since testi

Already & Yet Testi

Already ve Yet’in Cümledeki Yeri Testi

Ever & Never Testi

 

Present Perfect Continuous Tense Testleri

Present Perfect Continuous Tense Testi

 

Past Perfect Tense Testleri

Past Perfect Tense Testi

Past Perfect Tense Olumlu – Olumsuz Cümle Alıştırması

Past Perfect Tense Already – Yet Alıştırması

 

Past Perfect Continuous Tense Testleri

Past Perfect Continuous Tense Testi

 

Future Perfect Tense Testleri

Future Perfect Tense Testi

Future Perfect Tense Cümle Alıştırması

 

Future Perfect Continuous Tense Testleri

Future Perfect Continuous Tense Testi

 

Karışık Tense Testleri

İngilizce Zamanlar Başlangıç Seviyesi Test

Karışık Zamanlarda İngilizce Başlangıç Seviyesi Test

Present Continuous – Simple Present Tense Testi- 1

Present Continuous – Simple Present Tense Testi- 2

Present Continuous – Simple Present Tense Testi- 3

Present Continuous – Simple Present Tense Testi- 4

Simple Past Tense – Past Continuous Alıştırması

Simple Past & Present Perfect Testi

Simple Past & Past Continuous Testi

Present Simple ve Simple Past Tense Test-1

İngilizce Geniş Zaman ve Şimdiki Zaman Testi-1

Simple Present-Present Continuous Tense Testi-1

 Geniş Zaman (Simple Present Tense) – Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense) Testi-1

Simple Present-Present Continuous Tense Testi-2

 Geniş Zaman (Simple Present Tense) – Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense) Testi-2

Simple Present-Present Continuous Tense Testi-3

Zamanlarla ilgili karışık testler

İngilizce Karışık Zamanlar Başlangıç Seviyesi Test

Simple Present, Past, Future Tense Testi

Simple Past Tense ve Present Perfect Tense Testi

İngilizce Yesterday Today ve Tomorrow Testi

İngilizce Geniş Zaman ve Şimdiki Zaman Testi

Simple Present vs. Present Continuous Testi

PRESENT or PRESENT CONTINUOUS(Şimdiki Zaman ve Geniş Zaman) Testi

İngilizce Present Simple or Progressive Testi – 1

İngilizce Present Simple or Progressive Testi – 2

Present Perfect Continuous Tense Testleri

Simple Present and Present Continuous Tense Paragraf Testi

İngilizce Karışık Zamanlar Testi

am,is,are,was,were ile cümleleri tamamlama testi

Simple Past, Used to ve Past Perfect Tense seçimi testi

Past Perfect – Past Simple Boşluk Doldurma Alıştırması – 1

Past Perfect – Past Simple Boşluk Doldurma Alıştırması – 2

Past Perfect (had + V3) – Past Simple (V2) alıştırması

Present Perfect Continuous veya Present Perfect Alıştırması

Present Perfect – Simple Past Tense Soru Alıştırması

 Present Perfect veya Past Simple Alıştırması

Sözcüklerin Hangi Tensede Olduğunu Bulma Testi