Shapes – İngilizce Şekiller Quiz


Shapes – İngilizce Şekiller Quiz

1.There are twenty ……………………..

2. This clock is a ……………..

3. This table is a ……………….

4. This table is a ……………..

5. This ………………… is blue

6. This ………… is colorful

7.   This ………………. is grey

8. This ……………….. is red

  1. A ball is ………………..

10. This ……………… is red 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.