Should, be supposed to, ought to Expectation (Beklenti) Konu Anlatımı


EXPECTATION

 

Expectation (beklenti) ifade etmek için should, be supposed to, ought to ifadeleri kullanılabilir.

 

  1. a) SHOULD/OUGHT TO ile beklenti ifade edebiliriz. May ifadesine göre daha kuvvetli olasılık bildirir.

 

Hurry up. The train should be here in a few minutes.

(Acele et. Trenin bir kaç dakika içinde burda olması lazım)

This film should be good. They spent lots of money on it.

(Bu filmin iyi olması lazım (Yani büyük ihtimal iyidir). Çok para harcadılar.)

Geçmiş için should have V3, ought to have V3yapıları kullanılabilir.

Let’s start. Everyone should have arrived here.

(Başlayalım. Herkesin gelmiş olması lazım)

 

  1. b) BE SUPPOSED TO

 

Be supposed to, diğer insanların ne umduğunu beklediğini ifade etmek için kullanılabilir.

He is supposed to win the exam.

(Onun sınavı kazanması beklenir)

John was supposed to get married earlier, but he is still single.

(John’un daha önce evlenmesi bekleniyordu ama halen bekar)

Bazen be supposed to insanların bir şey hakkında ne dediğini ifade etmek için kullanılabilir.

This film is supposed to be good. Let’s see it.

(Bu filmin iyi olduğu söyleniyor. Onu izleyelim)