Will Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri


Gelecek zamanla ilgili olacağını düşündüğümüz eylem ve olayları ifade etmek için kullanılır. Bu bir tahmin, bir hesaplama sonucu, ümit, beklenti veya inanç olabilir.

Will Olumlu cümleler:

I will sleep until late hours on the weekend.

( Haftasonu geç saatlere kadar uyuyacağım.)

She will invite them to the party.

( O onları partiye davet edecek.)

He will go fishing.

(O balığa gidecek.)

They will get up early tomorrow.

( Yarın erken kalkacaklar.)

Will Olumsuz Cümleler:

I won’t be here next summer.

( Gelecek yaz burada olmayacağım/olmam.)

She won’t visit us.

( O bizi ziyaret etmeyecek)

They won’t come to party.

( Onlar partiye gelmeyecekler.)

He won’t take me to the cinema.

( O beni sinemaya götürmeyecek.)

Will Soru Cümleleri:

Will they have tea at that cafe ? Yes, they will.

( Onlar o kafede çay içerlermi ? Evet içerler.)

Will she play outside? No, she won’t.

( O dışarıda oyun oynar mı ? Hayır oynamaz.)

When will they plant tree? In spring.

( Ne zaman ağaç dikerler? İlkbaharda.)

How will they carry these books? By car.

(Bu kitapları nasıl taşırlar? Arabayla.)

 

I’m afraid (korkarım), I hope (Umarım), I expect (beklerim), I am sure (Eminim), perhaps (belki), probably (muhtemelen), certainly/definitely (kesinlikle) gibi kelimelerden sonra gelir.

I am afraid she will forget to call you.

( Korkarım seni aramayı unutacak.)

I hope he will accept my invitation.

( Umarım davetimi kabul eder.)

I expect they will visit me.

(Onların beni ziyaret etmesini bekliyorum.)

I am sure Ayşe will get 100 from the exam.

( Eminim Ayşe sınavdan 100 alacak.)

Perhaps it will rain.

(Belki yağmur yağar.)

He will probably get up late.

( Muhtemelen geç kalkar.)

He will certainly  leave the party early.

( Kesinlikle partiyi erken terk edecek.)

 

Konuşma sırasında karar verdiğimiz, (yani bir planlama yapmadığımız veya önceden karar vermediğimiz,) eylemleri ifade ederiz.

Danny will have a holiday by the sea.

(Danny deniz kenarında tatil yapacak.)

We will have the party indoor.

( Partiyi içeride yapacağız.)

I forgot to buy paper. I will go out and get.

( Kağıt almayı unuttum. Şimdi çıkıp getireyim.)

The singer will sing the same song in the evening.

( Şarkıcı o şarkıyı akşam tekrar söyleyecak.)

 

Will you? Informal teklif ve ricalarda kullanılabilir.

Will you come here to see me again? Yes, I will.

( Beni tekrar görmeye gelirmisin? Evet.)

Will you lend me any money? No, I won’t.

( Bana biraz para verirmisin? Hayır.)

Will you organize a surprise party? Yes, I will.

( Sürpriz parti organize edermisin? Evet.)

Will you have a piece of cake? No, I won’t.

( Bir parça kek alır mısın? Hayır.)