Would Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri


Would, will’in geçmiş şekli olarak, geçmişteki gelecek eylemleri ifade edebilir.

Would Olumlu cümleler:

I knew, I would graduate.

( Mezun olacağımı biliyordum.)

He said, he would come to the party.

( Partiye geleceğini söyledi.)

She hoped, she would pass the exam.

( Sınavı geçeceğini ümit ediyordu.)

Would Olumsuz Cümleler:

He told me he wouldn’t marry.

( Bana evlenmeyeceğini söyledi.)

They said they wouldn’t apologize from their parents.

( Ailelerinden özür dilemeyeceklerini dediler.)

We wouldn’t apply this in our classes.

( Bunu sınıflarımıza uygulamazdık.)

Would Soru cümleleri:

Would they drop by us if they had enough time? Yes, they would.

(Eğer yeterli zamanları olsa bize uğrarlar mıydı? Evet.)

Would Ahmet  pick her up ? No, he wouldn’t.

(Ahmet onu alırmıydı? Hayır.)

What would they do in the evening? They would go to concert.

( Gece ne yapardılar? Konsere giderlerdi.)

 

If ile yapılan şart cümlelerinin ikinci kullanımında (If –clause Type 2) yaygındır.

If I were you, I would apologize.

( Senin yerinde olsam özür dilerdim.)

If he visited me, I would serve baklava.

( Ziyaret etse baklava servis ederdim.)

If they called me , I would answer.

( Arasalar cevap verirdim.)

If she asked me , I wouldn’t go.

( Bana sorsa gitmezdim. )

If it rained, I wouldn’t get up early.

( Yağmur yağsa erken kalkmazdım.)

 

Kibarca önerilere yanıt vermek için kullanılabilir.

Let’s  go to the cinema. That would be great.

( Hadi sinemaya gidelim .Bu şahane.)

We are going to the concert. Would you come ? Yes, I would.

( Konsere gideceğiz. Gelir misin? Evet.)

Why don’t we watch Güldür Güldür? That would be funny.

( Güldür Güldür izlemeye ne dersin? Çok komik olacak.)

What about playing a computer game? That would be nice.

( Bilgisayar oynamaya ne dersin? İyi olur.)

 

Would, eskiden yaptığımız alışkanlıklar ve tekrarlı eylemler için kullanılabilir.

I would play the piano when I was a child.

( Çocukken piyano çalardım.)

They would make a snowman.

( Kardan adam yaparlardı.)

She would listen to the radio.

( Radyo dinlerdi.)

He would play the violin.

( Keman çalardı.)

 

would like, would love, would prefer, would rather ifadeleriyle would kullanılır.

I would like to have tea.

( Çay almak istiyorum.)

I would love to eat hamburger.

( Hamburger yemek istiyorum.)

I would prefer to eat at home.

(evde yemeyi tercih ederim.)

I would rather eat at home.

( Evde yemeyi tercih ederim.)

I would prefer to eat at home rather than go to the restaurant.

(Evde yemeyi restoranda yemeye tercih ederim.)

I would rather eat at home than go to the restaurant.

(  Evde yemeyi restaronda yemeye tercih ederim.)