Yer-Yön Zarfları (Adverb of Place) ile İlgili Örnek Cümleler


Yer yön zarfları bize bir şeyin nerede olduğunu bildirir.

Read the passage below.

( Aşağıdaki paragrafı okuyunuz.)

Answer the questions above.

( Yukarıdaki sorulara cevap veriniz.)

We can stop here for lunch.

( Burada öğle yemeği için durduk.)

The schoolboy was knocked overthere by a school bus.

( Okul çocuğu orada otobüs tarafından vuruldu.)

The book is there.

( Kitap orada.)

The cat is under the table.

( Kedi masanın altında.)

They live our upstairs.

(Bizim üst katımızda yaşıyorlar.)

We looked everywhere.

( her yere bakındık.)

Two cars were parked outside.

( İki araba dışarıda parkedilmişti.)

John looked around .

( John etrafına bakındı.)

I searched everywhere I could think of.

( düşündüğüm heryeri araştırdım.)

I’m going back to school.

( Okula geri döneceğim.)

Come in!

(İçeri gel.)

They built a house nearby.

( Yanda ev inşa ettiler.)

She took the child outside.

( O dışarı baktı.)