Zaman Zarfları (Adverb of Time) ile İlgili Örnek Cümleler


Zaman zarfları bize bir şeyin olma zamanını gösterir. Ne zaman ya da ne sıklıkla sorusuna cevap verir.

He collapsed and died yesterday.

(Dün düştü ve öldü.)

His factory was burned down a few months ago.

( Birkaç ay önce fabrikası yandı.)

Last week, we were stuck in the lift for an hour.

(Geçen hafta asansörde kaldık.)

Afterwards we decided to go by car.

( daha sonra arabayla gitmeye karar verdik.)

We haven’t started yet.

( Henüz başlamadık.)

He still wears old-fashioned clothes.

(Hala daha eski moda kıyafetler giyiyor.)

I’d prefer to leave early.

( Erken gitmeyi tercih ederim.)

I’m going to tidy my room tomorrow.

( Yarın odamı toplayacağım.)

I saw Sally today.

(Bugün Sally’i gördüm.)

I will call you later.

( Seni daha sonra ararım.)

I have to leave now.

( Şimdi gitmek zorundayım.)

I saw that movie last year.

( Bu filmi geçen yıl gördüm.)