A-An Quizi

İngilizce Karışık Çoktan Seçmeli Test

Aşağıdaki sorular için en uygun seçeneği seçmeye çalışınız.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.


İngilizce A An Some Any Alıştırması


A ve An ile Boşluk Doldurma Alıştırması


İngilizce a veya an Alıştırması


İngilizce a / an alıştırmaları cevapları

A / an İngilizce bir anlıma gelen konu anlatımını yapmıştık şimdi onun alıştırmalarının cevap anahtarı

A/An alıştırmalarının cevapları

1.  ___a__ secretary

2.  __a___ girl


İngilizce A/AN Alıştırmaları

Exercise           :           Complete the sentences with a or an.

Aşağıdaki boşlukları “A/An”den doğru olanı seçip doldurunuz

1.  _____ secretary

2.  _____ girl


Çocuklar İçin A / AN konusu Anlatımı

A / AN FORM (a/an şekli)

A / AN konusu Anlatımı