Do you mind / Would you mind, Do you mind if / Would you mind if : Kibar ricada bulunmak ve izin istemek


İNGİLİZCE KİBAR RİCA VE İZİN CÜMLELERİ

1) DO YOU MIND / WOULD YOU MIND

Birisinden bir şey yapmasını rica ederken kullanılır. “Do you mind” ve “Would you mind”dan sonra –ing takılı bir eylem gelmek zorundadır;

 

Do you mind + Ving

Would you mind + Ving

 

Would you mind” yapısı daha çok kullanılır.

Would you mind opening the window? (Pencereyi açar mısın?)

Do you mind opening the window? (Pencereyi açar mısın?)

 

Yukarıdaki iki cümle arasında anlam olarak fark yoktur, sadece “Would you mind” “Do you mind”dan çok daha kibardır ve daha çok kullanılır.

 

Would you mind turning the lights off? (Işıkları kapatır mısın?)              

Would you mind giving me the salt? (Tuzu verebilir misin?)

Would you mind slicing the onions? (Soğanları doğrayabilir misin?)

Would you mind cubing the tomatoes? (Domasteleri küp küp doğrar mısın?)

 

Would you mind” sorularının cevapları, İngilizcedeki diğer soruların cevaplarına benzemez. “Would you mind” temelde “… yapmayı problem eder miydin?” anlamına gelir. “Do you mind” da temelde “…yapmayı problem eder misin?” anlamına gelir. Ancak tabi ki Türkçede bu şekilde kullanılmadığı için birebir çevirisi anlamsız oluyor. Bu sebeple birebir kelime kelimesine çevirisindense Türkçede o anlamı karşılayan ifadeler kullanılır. Fakat temeldeki anlamını da bilmeniz, İngilizcenin mantığını kavramanıza ve dili içselleştirmenize yardımcı olacaktır.

Bu soruların cevapları da “Hayır bunu problem etmem” şeklinde verilir;

 

Would you mind turning the lights off? (Işıkları kapatır mısın?)

No, not at all. (Evet, tabi ki)

Yukarıdaki diyaloğun kelime kelime çevirisi;

Işıkları kapatmayı problem eder miydin?

Hayır, hiç de değil (Hiç problem etmem)

 

Would you mind buying some oil?

No, I wouldn’t (I will buy some oil) / Yes, I would. (Buying some oil is a problem for me, so I will NOT BUY it.)

 

Görüldüğü üzere “Would you mind” ve “Do you mind” sorularına “Yes” şeklinde cevap verildiğinde anlam olumsuzlaşır, “Evet bunu problem ederim, yapmam” anlamlarına gelir.

 

+ Do you mind closing the door?

– No, I don’t mind. (Closing the door isn’t a problem for me, so I wil close the door)

– Yes, I mind. (Closing the door is a problem for me, so I wil NOT CLOSE it)

 

+ Would you mind paying the bills?

– No, I wouldn’t mind. (I  will pay the bills)

– Yes, I would mind. (I will NOT PAY them)

                                                                                          

Do you mind turning the TV off? = Televizyonu kapatır mısın? (Televizyonu kapatmayı problem eder misin?)

Would you mind turning the TV off? = Televizyonu kapatır mısın? (Televizyonu kapatmayı problem eder miydin?)

WOULD kelimesi geçmiş zaman ifade eder, ama tabi ki rica cümlelerinde geçmiş zamandan bahsetmiyor, sadece yapı olarak geçmiş zamana ait bir yapıdır; Yukarıda anlatılmış olan konuda WOULD’un geçmiş zaman ifade etmesi önemsizdir, ancak aşağıdaki konuyu tam olarak kavramak için bu gereklidir.

 

2) DO YOU MIND IF / WOULD YOU MIND IF

Bu yapı ise izin isterken kullanılır, “Do you mind if” ten sonra Simple Present Tense (Geniş Zaman) kullanılır, “Would you mind if” ten sonra ise Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) kullanılır, bunun sebebi “would” un aslında geçmiş zaman ifade eden bir modal olmasıdır; “would” en temel haliyle “will”in geçmişidir. İşte bu yüzden “Would you mind” dan sonra Simple Past Tense kullanılır.

 

Do you mind if I use your phone? (Telefonunu kullanabilir miyim?)

Birebir çeviri: Telefonunu kullanmamı problem eder misin?

 

Would you mind if I used your phone? (Telefonunu kullanabilir miyim?)

Birebir çeviri: Telefonunu kullansam bunu problem eder miydin?

 

Do you mind if + Simple Present Tense (Geniş Zaman)

Would you mind if + Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)  [daha kibar ve yaygın]

 

Would you mind if I borrowed your dictionary?

No, I wouldn’t mind. (You can borrow my dictionary) / Yes, I would mind. (You CANNOT borrow my dictionary)

 

Do you mind if I borrow your dictionary?

No, I don’t mind. (You can borrow my dictionary) / Yes, I mind. (You CANNOT borrow my dictionary)

 

Would you mind if I listened to loud music?

No, I wouldn’t mind, it is okay. (You can listen to loud music, it is okay, it’s not problem at all)

Yes, I would mind. (You CANNOT listen to loud music, it is a problem for me, loud music disturbs me)

 

Do you mind if I listen to loud music?

No, not at all. (You can listen to loud music, it is okay and it is not a problem for me)

No, I don’t mind. (You can listen to loud music, it is okay, it’s not problem at all)

Yes (You CANNOT listen to loud music, it is a problem for me, loud music disturbs me)