İngilizce şehirdeki binalar yazılışı, okunuşu ve alıştırmalar


Bu videoda şehirde bulunan bina ve yerlerin resimleri, İngilizce yazılışları ve telaffuzları verilmiştir. Konu hakkında alıştırmalar da yapılarak kelimeler tekrar edilmiştir ve bu sayede kelimelerin kalıcı olması açısından da önemlidir. Videoda telaffuzlar çok net bir şekilde duyulmaktadır. Ayrıca videoda geçen kelimelerin İngilizce yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıkları tablo şeklinde verilmiştir.

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Public places Pablik pleysıs Kamu binaları
Town hall / city hall Taun hol / siti hol Belediye binası
Bank Benk Banka
Church Çörç Kilise
Police station Polis steyşın Polis karakolu
Hospital Hospitıl Hastane
Playground Pleygraund Oyun parkı
Park Park Park
Court house Kort haus Adliye binası
Post Office Post Ofis Postane
Fire station Fayr steyşın İtfaiye
School Skuul Okul
Supermarket süpırmarket Süpermarket
Sports arena Sports arina Spor sahası
Hotel Hotel Otel
Motel Motel Motel
Library Laybreri Kütüphane
Cinema Sinema Sinema
Movie theater Muvi tiatır Sinema
Garage Garaj Tamirhane
Barbers shop Barbırs şap Berber dükkanı
Restaurant resturant Restoran/lokanta
Greengrocer’s Gringrosırs Manav
Bakery Beykıri Fırın
Gas station Ges steyşın Benzin istasyonu
Radio station Reydio steyşın Radyo istasyonu
Pharmacy Farmasi Eczane
Bus station Bas steyşın Otobüs durağı
Butcher’s shop Buçırs şap Kasap
Airport Eyrport Hava alanı
Train station Treyn steyşın Tren garı
Railroad station Reılrod steyşın Tren garı
Clothing store Kloting store Giyim mağazası

İngilizce şehrimizdeki binalar, amaç bildiren to (to+Verb), Why Soruları, If Clause Type 1 Konu Anlatımı

Buildings in the city – İngilizce Şehir Alanları True False Alıştırması

İngilizce Şehirdeki Binalar Alıştırmaları

İngilizce binalar hakkında şarkı – What’s in your town

İngilizce şehirdeki binalar hakkında şarkı

İngiliz ve Amerikan İngilizcesi (Buildings) – İngilizce Kelimeler

İngilizce Binalar Buildings Slaytı

Yaşam yerlerindeki binaların isimleri

Şehirdeki binaların İngilizce isimleri

Sunshine 7 Sekizinci Ünite PUBLIC BUILDINGS Kelimeleri

English Net 5 İkinci Ünite MY TOWN Kelimeleri