İngilizce şehrimizdeki binalar, amaç bildiren to (to+Verb), Why Soruları, If Clause Type 1 Konu Anlatımı


İngilizce kamu binaları(public buildings) hakkında

kelimelerin İngilizce yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıkları ile yer aldığı tabloyu inceleyiniz.

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Grocery store Grosıri stor Bakkal
Police station Polis steyşın Polis karakolu
Music store Müuzik stor Müzik market
Florist’s / Flower shop Florists / flavır şop Çiçekçi dükkanı
Bookshop / book store Buk şop / buk stor Kitap mağazası
Coffee shop Kafi şop Kafe
Pharmacy / Chemist’s Farmasi / Kemists Eczane
Bakery Beykıri Fırın
Newsagent Niuseycınt Gazete bayii
Municipality building / City hall Müunisipaliti büıldin / Siti hol Belediye binası
Hospital Haspitıl Hastane
Butcher Buçır Kasap
Shopping centre / shopping center Şopping sentr Alışveriş merkezi
Cinema Sinema Sinema
Theatre / theater Tiatr / tiatr Tiyatro
Amusement park Emüuzmınt park Lunapark
Post office Post ofis Postane
Bank Benk Banka
Fire station Fayr steyşın İtfaiye
Toy shop Toy şop Oyuncakçı dükkanı

 

“Public Buildings” konusundaki kelimelerle cümle kurmak için to + Verb yapısını kullanabiliriz.

Bu yapı amaç bildirir. Örneğin “Film izlemek için sinemaya giderim.” cümlesinde, sinemaya gitme amacı film izlemektir ve bu cümlenin İngilizcesi “I go to the cinema to watch movies.” olacaktır. “to”dan sonra mutlaka bir Verb (eylem / fiil) kullanmamız gerekir ve bu fiil mutlaka yalın halinde olmalıdır, yani hiçbir ek almamalıdır.

 I go to the bookshop to buy books. (Kitap almak için kitap mağazasına giderim.)

 

My sister goes to the pharmacy to buy her medications. (Kız kardeşim ilaçlarını almak için eczaneye gider.)

 

Aaron goes to the music store to buy music CDs. (Aaron müzik CDleri almak için müzik markete gider.)

 

People go to the butcher to buy meat. (İnsanlar et almak için kasaba gider.)

 

I need some eggs. I am going to the grocery store to buy them. (Birkaç yumurtaya ihtiyacım var. Almak için bakkala gidiyorum.)

 

 

    İngilizce’de “to + Verb” yapısını kullanırken, cümlenin zamanı ne olursa olsun “to”dan sonra mutlaka Verb (eylem) yalın halinde olmak zorundadır. Örneğin yukarıdaki cümlede (I am going to the grocery store to buy them) Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) kullanılmıştır, ama yine de “to”dan sonraki eylem hiçbir ek almamıştır.

Aşağıda farklı zamanlarda verilmiş olan cümleleri inceleyiniz.

 

They went to the hospital to visit their grandmother yesterday. (Dün büyükannelerini ziyaret etmek için hastaneye gittiler.)

 

Can you please go to the bakery to buy some bread? (Biraz ekmek almak için fırına gider misin lütfen?)

 

I will go to the shopping centre to meet my friends. (Arkadaşlarımla buluşmak için alışveriş merkezine gideceğim.)

 

 He went to the police station to make a complaint. (Şikâyette bulunmak için polis karakoluna gitti.)

 

 Gina met her friends at the coffee shop to drink coffee. (Gina kahve içmek için arkadaşlarıyla kafede buluştu.)

 

I am going to go to the toy shop to buy a teddy bear. (Oyuncak ayı almak için oyuncakçı dükkânına gideceğim.)

 

Cevabını “to + Verb” kalıbıyla verebileceğimiz sorular oluşturabiliriz. Cevap “……… yapmak için” olacağından, yani amaç bildireceğinden, sorular “Niçin, Neden?” şeklinde sorulmalıdır. Bu yüzden bu soruları oluştururken “Why?(Neden, Niçin?)” soru kelimesini kullanmamız gerekir. Bu soruları oluştururken aşağıdaki formülden yararlanabiliriz;

Why  +  auxiliary verb (yardımcı fiil)  +  subject (özne)  +  verb(eylem) ?

Bu soruları istediğimiz tüm tense(zaman)lerde oluşturabiliriz. Aşağıdaki soruları ve cevaplarını inceleyebilirsiniz.

+ Why did you go to the airport? (Havaalanına neden gittin?)

To pick up my mother. (Annemi almak için.) I went to the airport to pick up my mother. (Havaalanına annemi almak için gittim.)

 

+ Why will she go to the post office? (Neden postaneye gidecek?)

To send a letter. (Mektup göndermek için.) She will go to the post office to send a letter. (Postaneye mektup göndermek için gidecek.)

 

+ Why is Paul going to go to the florist’s? (Paul çiçekçiye neden gidecek?)

To buy flowers. (Çiçek almak için.) He is going to go to the florist’s to buy flowers. (Çiçekçiye çiçek almak için gidecek.)

 

+ Why are you going to the supermarket? (Süpermarkete neden gidiyorsun?)

To do shopping. (Alışveriş yapmak için.) I’m going to the supermarket to do shopping. (Süpermarkete alışveriş yapmak için gidiyorum.)

 

+ Why do people go to the amusement park? (İnsanlar lunaparka neden giderler?)

To have fun. (Eğlenmek için.) People go to the amusement park to have fun. (İnsanlar lunaparka eğlenmek için giderler.)

 

“Why?” sorularının cevaplarını illa ki “to + Verb” kullanarak vermek zorunda değiliz. Bu soruları cevaplarken “Because (Çünkü)” ile de başlayabiliriz.

Örneğin;

+ Why did you go to the bank? (Bankaya neden gittin?)

Because I wanted to withdraw cash. (Çünkü para çekmek istedim.)

 

+ Why are you going to the hospital? (Neden hastaneye gidiyorsun?)

Because I’m sick. (Çünkü hastayım.)

 

+ Why does Emily go to the theatre? (Emily neden tiyatroya gider?)

Because she loves watching a play. (Çünkü oyun izlemeyi çok sever.)

 

+ Why will they go to the toy shop? (Neden oyuncakçı dükkânına gidecekler?)

Because they want to buy a doll. (Çünkü oyuncak bebek almak istiyorlar.)

 

+ Why did you go to the pharmacy? (Neden eczaneye gittin?)

Because I needed some painkillers. (Çünkü ağrı kesiciye ihtiyacım vardı.)

 

Ayrıca public buildings hakkındaki kelimeleri kullanarak “If Clause Type 1” cümleleri de oluşturulabilir. “If” Türkçe’de “eğer” anlamına gelmektedir. Type 1’da ise “if”ten sonra mutlaka Simple Present Tense (Geniş Zaman) kullanılmalıdır. Şu şekilde formüle edebiliriz;

If + Simple Present Tense (Geniş zaman) , [will, can, should, must cümleleri ya da imperative(emir kipi)]

Örnek cümleler:

If you feel sick, you should go to the hospital. (Eğer hasta hissedersen, hastaneye gitmelisin.)

Bu cümlelerde “if” li kısım ile virgülden sonraki kısım yer değiştirebilir;

You should go to the hospital if you feel sick. (Eğer hasta hissedersen hastaneye gitmelisin.)

 

If you want to buy this book, you can go to the book store. / You can go to the book store if you want to buy this book. (Eğer bu kitabı almak istiyorsan, kitapçıya gidebilirsin.)

 

If I feel bored at home, I will go to the shopping centre. / I will go to the shopping centre if I feel bored at home. (Eğer evde canım sıkılırsa alışveriş merkezine gideceğim.)

 

If you have some paperworks, go to the city hall. / Go to the city hall if you have some paperworks. (Eğer evrak işlerin varsa belediye binasına git.)

İngilizce Şehirdeki Binalar Alıştırmaları

Buildings in the city – İngilizce Şehir Alanları True False Alıştırması

İngilizce batıl inançlar, burçlar, iyi şans kötü şans, If Clause Type 1 konu anlatımı

If-CLAUSE TYPE – 0 İngilizce Genel Şart Cümleleri

if clauses koşul cümleleri konu anlatımı

If Clause Type 1 Test

If Clause ile Kullanabileceğimiz Zamanlar Type 1

İngilizce binalar hakkında şarkı – What’s in your town

İngilizce şehirdeki binalar hakkında şarkı

İngilizce şehirdeki binalar yazılışı, okunuşu ve alıştırmalar

İngiliz ve Amerikan İngilizcesi (Buildings) – İngilizce Kelimeler

İngilizce Binalar Buildings Slaytı

Yaşam yerlerindeki binaların isimleri

Şehirdeki binaların İngilizce isimleri

Sunshine 7 Sekizinci Ünite PUBLIC BUILDINGS Kelimeleri

English Net 5 İkinci Ünite MY TOWN Kelimeleri