İngilizce Şehirdeki Binalar Alıştırmaları


1-5. soruları boşluklara uygun olarak cevaplayınız, 6-10. soruların doğru yanıtlarını bulunuz, 11-15. sorularda verilen kelimelerin Türkçe karşılıklarını işaretleyiniz, 16-20. sorularda harfleri karışık olarak verilmiş kelimelerin doğru yazılışlarını işaretleyiniz

  1. I am hungry. Is there a ………. near here?
  1. She needs medicines. Is there a ………… near here?
  1. I want to buy some books. Where is the …………?
  1. Be quiet! We’re in a ……….
  1. I am going to the ……….. to buy some bread.
6. Where do you go to buy T-shirts?
7. Where do people go to drink some coffee?
8. Why did you go to the post office yesterday?
9. Where did you go to buy some fruit?
10. Where do you go to buy shoes?
11. fire station
12. art gallery
13. neighbourhood
14. city hall
15. pharmacy
16. ibaryrl
17. apycmahr
18. uhrbect
19. eybrka
20. itubequo


İngilizce şehrimizdeki binalar, amaç bildiren to (to+Verb), Why Soruları, If Clause Type 1 Konu Anlatımı

Buildings in the city – İngilizce Şehir Alanları True False Alıştırması

İngilizce binalar hakkında şarkı – What’s in your town

İngilizce şehirdeki binalar hakkında şarkı

İngilizce şehirdeki binalar yazılışı, okunuşu ve alıştırmalar

İngiliz ve Amerikan İngilizcesi (Buildings) – İngilizce Kelimeler

İngilizce Binalar Buildings Slaytı

Yaşam yerlerindeki binaların isimleri

Şehirdeki binaların İngilizce isimleri

Sunshine 7 Sekizinci Ünite PUBLIC BUILDINGS Kelimeleri

English Net 5 İkinci Ünite MY TOWN Kelimeleri