İngilizce Kahvaltı Alıştırmaları


1-5. soruları boşluklara uygun cevaplayınız, 6-10. sorularda doğru yanıtları bulunuz, 11-15. sorularda verilen kelimelerden countable (sayılabilen) olanları bulunuz, 16-20. sorularda harfleri karışık olarak verilmiş kelimelerin doğru yazılışlarını bulunuz

  1. There …….. some sugar.
  1. There ………. any strawberries.
  1. Do you …………. to drink a cup of tea?
  1. ……….. you like to eat a piece of cake?
  1. How …………. eggs do we need for breakfast?
6. How many olives are there?
7. How much cheese is there for breakfast?
8. Are there any tomatoes?
9. Is there any coffee?
10. What do you want to have for breakfast?
11. Countable (Sayılabilen) ismi bulunuz.
12. Countable (Sayılabilen) ismi bulunuz.
13. Countable (Sayılabilen) ismi bulunuz.
14. Countable (Sayılabilen) ismi bulunuz.
15. Countable (Sayılabilen) ismi bulunuz.
16. oeecff
17. eonabssy
18. atrnscsio
19. akpeacn
20. eclera


İngilizce Kahvaltı, Like, Don’t – Doesn’t like, Love, Hate, What time soruları ve cevapları Konu Anlatımı

Breakfast – İngilizce Kahvaltı Kelime Testi

Breakfast – İngilizce Kahvaltı Quiz

Breakfast – İngilizce Kahvaltı Örnek Cümleleri

Breakfast – İngilizce Kahvaltı True False Alıştırması

6. sınıflar İkinci Ünite YUMMY BREAKFAST Kelimeleri

Ortaokul İngilizce 6 İkinci Ünite Yummy Breakfast Kelimeleri

Çocuklar için İngilizce kahvaltı kelimeleri yazılışı ve okunuşu

İngilizce kahvaltı kelimelerinin yazılış ve okunuşları

İngilizce kahvaltı şarkısı

İngilizce kahvaltıda ne olduğunu sorma videosu

Çocuklar için İngilizce kahvaltı kelimeleri yazılışı ve okunuşu

Breakfast-Kahvaltı Videoları İle Kahvaltı Çeşitlerini Öğrenelim

İngilizce Öğrenenlere Breakfast -Kahvaltı Videosu

İngilizce kahvaltı kelimelerinin yazılış ve okunuşları

Breakfast – İngilizce Kahvaltı Örnek Cümleleri

İngilizce Restoranda Kullanılan İfadeler ve Türkçeleri