İngilizce yazarken en çok yapılan 12 yanlış


 

 1. Yanlış Kelime: Benzer seslere sahip kelimeler kolaylıkla karıştırılırken, tamamen yanlış bir anlama sahip kelimenin de kullanılması ingilizce-yazim

yaygındır.

 1. Yanlış veya atlanan kelimeleri sonları: -s (-es) ve –d (-ed) unutulması kolaydır. Bunun bir nedeni de konuşurken bu eklerin her zaman açıkça telaffuz edilmemesidir.

 

 1. Ana cümleden önceki girişlerden sonra virgül koymama: Bu da sıklıkla yapılan bir yazım yanlışıdır. Yazımın akışına göre bazen konulmasa bile her zaman için giriş deyimlerinden ve cümlelerinden sonra virgül kullanınız.

 

 1. Virgülleri atlama: Tanımladığı kelimeyi kısıtlamayan çıkarıldıklarında anlamda eksiklik yaratmayan cümlelerden önce ve sonra virgül konulmalıdır.

 

 1. Zamanlardaki uyumsuz: Cümlelerinizdeki fiil zamanları birbirleriyle uyumlu olmalıdırlar.

 

 1. Zamirdeki gereksiz değişiklik: Fiillerdeki uyumsuzluğa benzer şekilde, kullanılan zamir bir sonraki cümle veya cümlelerde değiştirilebilmektedir.

 

 1. Atlanan veya yanlış konulan iyelik kesme işareti: Sahipliği belirmek için bir isimden sonra hem kesme imi hem de s (‘s) koyulmalıdır. Pratikte s veya kesme iminden biri veya her ikisi de atlanmaktadır.

 

 1. Yanlış zaman veya fiil formu: Fiili yanlış zamanda veya formda yazmamak için emin olamadığınızda gramer kitaplarına başvuruda bulunulmalı, cümle içinde diğer unsurlarla fiilin uyumu sorgulanmalıdır.

 

 1. Özne fiil uyumsuzluğu: Özne ve fiil sayı ve kişi olarak uyumlu olmalıdır. Tekrar kontrollerle bu yanlışlardan sakınılabilir.

 

 1. Sıralı dizilerde virgülü unutma: Aynı nitelikteki isimler, sıfatlar ve fiiller arasındaki virgüller unutulabilmektedir.

 

 1. Belirsiz zamir referansı: Zamirler referans olduğu ismin tam karşılığı olmalıdır.

 

 1. Bileşik cümlelerde virgülsüz devam etme: Uzun cümleler birbirlerini takip ettiğinde and, but, so gibi bağlaç konulmalı ve iki düşünce arasında bir dinleme, ara olduğunu belirtmek için virgül konmalıdır.

 

Yazım hatalarını azaltmak için doğru imla yapma baskısı hissetmeden, önce yazıp sonra düzeltmeyi yapabilirsiniz. Yazarken geniş zaman ayırmak hataları azaltacaktır. Yazdıklarınızı yazıcıdan çıkarıp bakmak da hatalarınızı görmenize yardım edebilir. Kendiniz düzeltme yaptıktan sonra bir arkadaşınızdan yazınızı kontrol etmesini isteyebilirsiniz. İmla ve gramer hatalarını ayrı ayrı aramanız daha etkin düzeltme yapmanıza imkan verecektir. Son olarak doğru yazmanın en iyi yollarından birinin çok okumak olduğu unutulmamalıdır.