Past Perfect Continuous Tense Yapısı


PAST PERFECT CONTINUOUS:
had + been + V-ing

 

FORM OF PAST PERFECT CONTINUOUS (YAPISI):

Past perfect continuous tense’de yardımcı fiil olarak tüm öznelerle had kullanılır.Fiilden önce been gelir.Fiil –ing takısı alır.

 

OLUMLU: Subject + had + been + V-ing

 

We’d been working hard by the time we saved enough money.

(Yeterli para biriktirinceye kadar sıkı çalışmaktaydık)

 

She’d been waiting at the bus stop for two hours when the bus finally came.

(Otobüs sonunda geldiğinde iki saattir durakta beklemekteydi)

 

OLUMSUZ: Subject + had not + been +  V-ing

 

She went to the doctor as she hadn’t been feeling well for a log time.

(O doktora gitti çünkü uzun zamandır iyi hissetmiyordu)

 

I couldn’t answer the teacher. I hadn’t been listening.

(Öğretmeni cevaplayamadım. Dinlemiyordum)

 

SORU: had + subject +  been + V-ing

 

Had you been waiting long when she arrived?

(O geldiğinde uzun zamandır bekliyor muydun?)

 

USE OF PAST PERCEFT CONTINUOUS (KULLANIM):

 

  1. Geçmiş bir zamana kadar devam eden eylem. Sıklıkla “for two hours, all day” gibi süreç bildiren kelimelerle kullanılır:

 

They’d been working for ten years by the time the company went bankrupt.

(Şirket iflas ettiğinde on yıldır çalışmaktalardı)

 

I had been reading a book all evening when she came.

(O geldiğinde tüm akşam kitap okumaktaydım)

 

  1. Geçmişte etkisi olan ve bir süre devam eden eylemler:

 

Tom was very tired when he went home yesterday evening. He had been riding a bike all day yesterday.

(Tom dün akşam eve geldiğinde çok yorgundu. Dün tüm gün bisklet binmekteydi)

 

She was very tired. She had been playing tennis all yesterday afternoon.

(O çok yorgundu. Dün tüm öğleden sonra tennis oynamaktaydı)

 

My eyes were red. I’d been chopping onions.

(Gözlerin kırmızı idi. Soğan doğramaktaydım)

 

PAST PERCEFT CONTINUOUS TIME WORDS (ZAMAN KELİMELERİ):

 

since, for, all evening yesterday, by, by the time

 

They had been  working on the road for a long time by the time it was opened.

(Açıldığında, uzun zamandır yolda çalışmaktalardı)

 

She’d been sunbathing all yesterday afternoon when he got sunburnt.

(Güneş yanığı olduğunda dün tüm öğleden sonra güneşlenmekteydi)

 

She had been lying on the beach by the dinner.

(Yemeğe kadar kumsalda yatmaktaydı)

Past Perfect Continuous Tense konu anlatımı için buraya tıklayın

Past Perfect Continuous Tense testi için buraya tıklayın

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.