Basit Gelecek Zaman – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Basit Gelecek Zaman – Dilbilgisi Terimleri / Simple Future Tense – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda basit gelecek zaman (simple future tenseile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

The simple future tense yani basit gelecek zaman gelecekte olacak bir eylem söz konusu olduğunda kullanılan bir zamandır.

Basit Gelecek Zamana Örnekler – Examples of the Simple Future Tense
Aşağıdaki örneklerde basit gelecek zaman yapıları koyu ile yazılarak belirtilmiştir, inceleyiniz.

The Berlin State Circus will perform in Worchester next month.
Berlin Sirki önümüzdeki ay Worchester’da gösteri yapacak.

They will celebrate their anniversary by flying to Oslo.
Yıldönümlerini Oslo’ya giderek kutlayacaklar.

Basit gelecek zamanın olumsuz yapısını ‘will not’ + ‘fiilin yalın hali’ olarak kurallaştırabiliriz. Aşağıdaki örneklerde bu yapı koyu ile yazılarak belirtilmiştir.

The Berlin State Circus will not perform in Worchester next month.
Berlin Sirki önümüzdeki ay Worchester’da gösteri yapmayacak.

They will not celebrate their anniversary by flying to Oslo.
Yıldönümlerini Oslo’ya giderek kutlayamayacaklar.

Soru yapısı ise aşağıdaki gibidir.

Will the Berlin State Circus perform in Worchester next month?
Berlin Sirki önümüzdeki ay Worchester’da gösteri yapacak mı?

Will they celebrate their anniversary by flying to Oslo?
Yıldönümlerini Oslo’ya giderek kutlayacaklar mı?

Basit Gelecek Zamanı Anlamak
Aşağıda basit gelecek zamanın daha iyi anlaşılmasına yönelik hazırlanmış bir grafiğe yer verilmiştir, inceleyiniz.

simple_future_tense

Diğer Gelecek Zamanlar – The Other Future Tenses
Dört geniş zamandan biri olan basit gelecek zaman dışındaki geniş zamanlara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Dört Gelecek Zaman

Örnekler

simple future tense

I will do

future progressive tense

I will be doing

future perfect tense

I will have done

future perfect progressive tense

I will have been doing