Past Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı

Past Perfect Continuous Tense Şeması

Past Perfect Continuous Yapısı

Past Perfect Continuous Tense Olumlu Olumsuz Soru Cümleleri

Past Perfect Continuous Tense Kısa ve Uzun Cevapları

Past Perfect Continuous Tense İpucu Kelimeleri

Past Perfect Continuous Tense Fiilleri

Past Perfect Continuous Tense Fiillerini Heceleme

Past Perfect Continuous Tense Özeti

Past Perfect Continuous Tense Kullanımı

Past Perfect Continuous Tense Olumlu Cümle Örnekleri

Past Perfect Continuous Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

Past Perfect Continuous Tense Soru Cümlesi Örnekleri

Past Perfect Continuous Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.