İş İngilizcesi – Business English

İş İngilizcesinde söylenilene atıfta bulunma

Referring To What Has Been Said
Söylenilene atıfta bulunma

İş İngilizcesi kapsamında bu konumuzda daha önce bahsi geçen bir olay veya duruma atıfta bulunulması halinde kullanılabilecek örnek cümleleri aşağıda bulabilirsiniz.

If we go back
Geriye dönecek olursak


İş İngilizcesinde ürünün özelliklerinden bahsederken

Describing Features Of A Product
Bir ürünün özelliklerinden bahsederken

It is made of …
… malzemeden yapılmıştır
It is made of carbon and titanium.
Karbon ve titanyumdan imal edilmiştir.


İş İngilizcesinde ürün tanıtma

Describing A Product
Bir ürünü tanıtma

Bir ürünü tanırken kullanabileceğimiz cümelelerden birkaçını örnek kullanımları il aşağıda bulabilirsiniz.

Let me describe …
… tanıtmama izin verin


İş İngilizcesinde eylem tavsiye ederken

Recommending An Action
Bir eylemi tavsiye ederken

İş İngilizcesinde karşımızdaki kişi veya kuruma bir eylem için tavsiyede bulunurken aşağıda verilmiş kalıplardan yararlanabiliriz.takeACTion

We urge you to …
…’ya davet ediyoruz / çağırıyoruz


İş İngilizcesinde firma veya kişi tavsiye ederken

Recommending A Person Or Firm
Bir firma veya kişi tavsiye ederken

İş İngilizcesi çerçevesinde ele aldığımız bu konuda tavsiye söz konusu olduğunda yararlanılabilecek kullanımlardan birkaçını aşağıda bulabilirsiniz.

Recommend
Tavsiye etmek


İş İngilizcesinde gerekeni talep etme

Requesting What Is Needed
Gerekeni talep etme

İş İngilizcesi kapsamında gerekli görülen bir şeyi isterken kullanabileceğimiz örnek cümleleri aşağıda inceleyebilirsiniz.57992

We need …
…’ya ihtiyacımız var


İş İngilizcesinde gerekeni önerme

Proposing What Is Needed
Gerekeni önerme

İş İngilizcesinde görülen bir fikri ya da öneriyi sunarken kullanılabilecek cümlelerden bir kaçını aşağıda örnek verdik.

You might need
…’ya ihtiyacınız olabilir.


İş İngilizcesinde seçenekleri değerlendirirken

Exploring Options
Seçenekleri değerlendirirken

İş İngilizcesi kapsamında bu konumuzda farklı seçenekler söz konusu olduğunda doğabilecek konuşmalara örnekleri inceleyeceğiz.

Let’s look at …
…’ya bakalım


İş İngilizcesinde çözüm önerme

Proposing Solutions
Çözüm önerme

İş İngilizcesi başlığı altında, sorunlara çözüm önerisi getirirken kullanabileceğimiz yapılardan bazılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Maybe we should …
Belki de … lıyız


İş İngilizcesinde insanları harekete geçirme

Getting People to Act
İnsanları harekete geçirme

İş ortamlarında özellikle yetki sahibi veya grup lideri konumundaki kişiler tarafından sıkça kullanılması muhtemel, insanları bir eyleme teşvik edici nitelikteki kullanımlardan bir kaçını aşağıda bulabilirsiniz.

Now is the time to apply …
Şimdi ise …’yı uygulama zamanı