İş İngilizcesi – Business English

İş İngilizcesinde söylenilene atıfta bulunma

Referring To What Has Been Said Söylenilene atıfta bulunma İş İngilizcesi kapsamında bu konumuzda daha önce bahsi geçen bir olay […]


İş İngilizcesinde ürünün özelliklerinden bahsederken

Describing Features Of A Product Bir ürünün özelliklerinden bahsederken It is made of … … malzemeden yapılmıştır It is made […]


İş İngilizcesinde ürün tanıtma

Describing A Product Bir ürünü tanıtma Bir ürünü tanırken kullanabileceğimiz cümelelerden birkaçını örnek kullanımları il aşağıda bulabilirsiniz. Let me describe […]


İş İngilizcesinde eylem tavsiye ederken

Recommending An Action Bir eylemi tavsiye ederken İş İngilizcesinde karşımızdaki kişi veya kuruma bir eylem için tavsiyede bulunurken aşağıda verilmiş […]


İş İngilizcesinde firma veya kişi tavsiye ederken

Recommending A Person Or Firm Bir firma veya kişi tavsiye ederken İş İngilizcesi çerçevesinde ele aldığımız bu konuda tavsiye söz […]


İş İngilizcesinde gerekeni talep etme

Requesting What Is Needed Gerekeni talep etme İş İngilizcesi kapsamında gerekli görülen bir şeyi isterken kullanabileceğimiz örnek cümleleri aşağıda inceleyebilirsiniz. […]


İş İngilizcesinde gerekeni önerme

Proposing What Is Needed Gerekeni önerme İş İngilizcesinde görülen bir fikri ya da öneriyi sunarken kullanılabilecek cümlelerden bir kaçını aşağıda […]


İş İngilizcesinde seçenekleri değerlendirirken

Exploring Options Seçenekleri değerlendirirken İş İngilizcesi kapsamında bu konumuzda farklı seçenekler söz konusu olduğunda doğabilecek konuşmalara örnekleri inceleyeceğiz. Let’s look […]


İş İngilizcesinde çözüm önerme

Proposing Solutions Çözüm önerme İş İngilizcesi başlığı altında, sorunlara çözüm önerisi getirirken kullanabileceğimiz yapılardan bazılarını aşağıda bulabilirsiniz. Maybe we should […]


İş İngilizcesinde insanları harekete geçirme

Getting People to Act İnsanları harekete geçirme İş ortamlarında özellikle yetki sahibi veya grup lideri konumundaki kişiler tarafından sıkça kullanılması […]Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.