İş İngilizcesi – Business English

İş İngilizcesinde mevcut işlerden bahsederken

Describing Current Projects Mevcut projelerden bahsederken İş İngilizcesinde mevcut projelerden bahsederken genellikle geniş veya şimdiki zaman kullanılır. Aşağıda bir kaç […]


İngilizcede genelleme

Generalising Genelleme İngilizcede genelleme yaparken kullanabileceğimiz pek çok yapı vardır. Aşağıda bunlardan en çok kullananlarını örnek kullanımları ile bulabilirisiniz. On […]


İngilizcede ayrıntı verme

Providing More Detail Daha fazla detay verme İngilizcede daha ayrıntılı anlatırken aşağıdaki örnek cümlelerde de görülebileceği gibi pek çok farklı […]


İngilizcede ekstra bilgi verirken

Adding Further Information Daha fazla bilgi ekleme İngilizcede ekstra bilgi verirken kullanabileceğimiz yapılar örnekleri ile verilmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki her […]


İngilizcede mümkün olmayan bir şeyi ifade ederken

Expressing Something Impossible Mümkün olmayan bir şeyi ifade ederken İngilizcede mümkün olmayan bir şeyi ifade ederken kullanabileceğimiz yapılardan bazılarını ve […]


İngilizcede olası olmayan bir şeyi ifade ederken

Expressing Something Improbable Olası olmayan bir şeyi ifade ederken İngilizcede olası olmayan bir şeyi ifade ederken kullanabileceğimiz yapılardan bazılarını ve […]


İngilizcede mümkün olma, olanaklılık

Expressing Something Possible Olanak, imkân ifade ederken İngilizcede mümkün olma, olanaklılık gibi şeylerden bahsederken kullanabileceğimiz yapılardan bazılarını ve örnek kullanımlarını […]


İngilizcede olasılık

Expressing Something Probable Olasılık ifade ederken İngilizcede olası, muhtemel bir şeyden bahsederken kullanabileceğimiz yapılardan bazılarını ve örnek kullanımlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz. İngilizcede […]


İngilizcede emin olduğumuz bir şeyden bahsederken

Expressing Something Sure Kesinlik ifade ederken İngilizcede emin olduğumuz bir şeyden bahsederken kullanabileceğimiz yapılardan bazılarını ve örnek kullanımlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz. […]


İngilizcede bir şikâyete cevap verme

Replying to A Complaint Bir şikâyete cevap verme İngilizcede bir şikâyete cevap verme konusunda şikâyette bulunanla aramızdaki ilişkiye bağlı olarak […]Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.