İş İngilizcesi – Business English

İş İngilizcesinde mevcut işlerden bahsederken

Describing Current Projects
Mevcut projelerden bahsederken

İş İngilizcesinde mevcut projelerden bahsederken genellikle geniş veya şimdiki zaman kullanılır. Aşağıda bir kaç kalıp ve örnek cümlelerini bulabilirsiniz. İş İngilizcesinde mevcut işlerden bahsederken

We are working on …
… üzerinde çalışıyoruz


İngilizcede genelleme

Generalising
Genelleme

İngilizcede genelleme yaparken kullanabileceğimiz pek çok yapı vardır. Aşağıda bunlardan en çok kullananlarını örnek kullanımları ile bulabilirisiniz.

On the whole
Bütünüyle / Her şeyi düşünerek


İngilizcede ayrıntı verme

Providing More Detail
Daha fazla detay verme

İngilizcede daha ayrıntılı anlatırken aşağıdaki örnek cümlelerde de görülebileceği gibi pek çok farklı durumla karşılaşabiliriz. İngilizcede ayrıntı verme

To elaborate
Ayrıntılandırmak / Genişletmek


İngilizcede ekstra bilgi verirken

Adding Further Information
Daha fazla bilgi ekleme

İngilizcede ekstra bilgi verirken kullanabileceğimiz yapılar örnekleri ile verilmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki her bir konu yalnız burada verilen örneklerle sınırlı değildir.

In addition
Ek olarak


İngilizcede mümkün olmayan bir şeyi ifade ederken

Expressing Something Impossible
Mümkün olmayan bir şeyi ifade ederken

İngilizcede mümkün olmayan bir şeyi ifade ederken kullanabileceğimiz yapılardan bazılarını ve örnek kullanımlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Impossible
Mümkün değil / İmkânsız


İngilizcede olası olmayan bir şeyi ifade ederken

Expressing Something Improbable
Olası olmayan bir şeyi ifade ederken

İngilizcede olası olmayan bir şeyi ifade ederken kullanabileceğimiz yapılardan bazılarını ve örnek kullanımlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Improbable
Olası değil


İngilizcede mümkün olma, olanaklılık

Expressing Something Possible
Olanak, imkân ifade ederken

İngilizcede mümkün olma, olanaklılık gibi şeylerden bahsederken kullanabileceğimiz yapılardan bazılarını ve örnek kullanımlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz

Possible
Mümkün


İngilizcede olasılık

Expressing Something Probable
Olasılık ifade ederken

İngilizcede olası, muhtemel bir şeyden bahsederken kullanabileceğimiz yapılardan bazılarını ve örnek kullanımlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz. İngilizcede olasılık

Probably
Muhtemelen


İngilizcede emin olduğumuz bir şeyden bahsederken

Expressing Something Sure
Kesinlik ifade ederken

İngilizcede emin olduğumuz bir şeyden bahsederken kullanabileceğimiz yapılardan bazılarını ve örnek kullanımlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Surely
Kesinlikle


İngilizcede bir şikâyete cevap verme

Replying to A Complaint
Bir şikâyete cevap verme

İngilizcede bir şikâyete cevap verme konusunda şikâyette bulunanla aramızdaki ilişkiye bağlı olarak uygun bir üslup seçmeliyiz. Örnek cümleler aşağıda verilmiştir.

We are sorry
Üzgünüz