İş İngilizcesi – Business English

İngilizcede şikâyette bulunma

Complaining Less Strongly
Daha yumuşak bir dille şikâyet

İngilizcede daha yumuşak bir dille şikâyet etme ile ilgili hazırladığımız kalıpları ve örnek cümleleri aşağıda bulabilirsiniz. İngilizcede şikâyette bulunma

I don’t want to sound critical but
Eleştirel olmak istemem ama
I don’t want to sound critical but your team members should be better trained.
Eleştirel olmak istemem ama takım üyelerinizin daha iyi eğitim almaları gerek.


İngilizcede sert bir dille şikâyet

Complaining Strongly
Sertçe şikâyette bulunma

İngilizcede sert bir dille şikâyet etme ile ilgili hazırladığımız kalıpları ve örnek cümleleri aşağıda bulabilirisniz.

I would like to file a complaint
Bir şikâyette bulunmak istiyorum


İngilizcede taziye sunma

Expressing Condolence
Başsağlığı, taziye sunma

İngilizcede taziye sunma veya başsağlığı dileme gibi konularda kullanabileceğimiz örnek cümleler aşağıda verilmiştir.

I was sorry to hear
Duyduğuma üzüldüm


İş İngilizcesinde resmi bir dille kötü haber verirken

Introducing Bad News Formally
Resmi bir şekilde kötü haberler verirken

İş İngilizcesinde resmi bir dille kötü haber verirken kullanabileceğimiz yapılar ve örnek kullanımlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

We regret to …
Üzülerek …


İngilizcede iyi haberler verirken

Introducing Good News
İyi haberler verirken

İngilizcede iyi haberler verirken aşağıda verilen kalıplardan yararlanabiliriz.

I have good news
İyi haberlerim var


İş İngilizcesinde talimat verirken

Giving Instructions
Talimatlar verme

İş İngilizcesinde talimat verirken kullanabileceğimiz örnek cümleler aşağıda verilmiştir. Talimat vermeye başlarken, devam ederken ve talimatları bitirirken kullanacağımız farklı yapılar bölümlere ayrılmıştır.

Start
Başlarken

Before beginning
Başlamadan önce


İngilizcede şüphe, endişe ifade ederken

Expressing Reservation
Şüphe, endişe ifade ederken

Bir konu, fikir veya yeni bir uygulamaya karşı duyulan şüphe ve tedirginlikleri ifade etmenin birçok yolu vardır. Ancak aşağıda iş İngilizcesi düşünülerek hazırlanmış örnek kullanımları bulabilirisiniz. İngilizcede şüphe, endişe ifade ederken

I have some reservations
Bazı şüphelerim var


İngilizcede anlaşmazlıkları yumuşatma

Softening Disagreement
Anlaşmazlıkları yumuşatma

İngilizcede anlaşmazlıkları yumuşatma konusunda hazırladığımız bu örnekler ile iş ortamı veya günlük yaşam için uygun düşebilecek kullanımları aşağıda bulabilirsiniz.

Even though I respect your …
…’nıza saygı duysam da
I have to disagree here even though I respect your opinion.


İngilizcede bir fikre katılmama

İngilizcede bir görüşe veya fikre katılmadığımızı belirtmenin bir çok şekli vardır. Aşağıda bu ayrımları örnek kullanımları ile birlikte bulabilirisiniz.

Disagreeing Partially
Kısmen katılmadığımızı belirtirken

Karşıdakinin fikrine tam olarak katılmadığımız, eklemek veya çıkarmak istediğimiz şeyler olduğu durumlarda;

You might be right. However
Haklı olabilirsiniz ancak


İngilizcede bir fikre katılma

Agreeing With Opinions
Fikirlere katılma

Bir başkasının görüş, düşünce veya iddiasına katıldığımızı belirtirken yararlanabileceğimiz örnek cümleleri aşağıda bulabilirsiniz.İngilizcede bir fikre katılma konusunun yanında tam tersi durumlar için de İngilizcede bir fikre katılmama konusuna bakabilirsiniz.

Exactly!
Aynen! / Kesinlikle!