İş İngilizcesi – Business English

İngilizcede fikir birliği ararken

Checking For Consensus
Fikir birliği ararken

Konuşma sırasında bir konudan başka bir konuya geçilmeden önce dinleyicilerin daha önce belirtilen bir bilgi veya görüşe katılıp katılmadıklarının değerlendirilmesinde aşağıdaki örnek cümlelerden yararlanılabilir.
İngilizcede fikir birliği ararken

Do we agree?
Katılıyor muyuz? / Hem fikir miyiz?
Do we agree that suing our shareholders is the only solution?
Hissedarlarımıza dava açmanın tek çözüm olduğu konusunda hem fikir miyiz?


İngilizcede söze karışılmasına izin verme

Allowing Interruption
Söze karışılmasına izin verme

Konuşmacının konuşması sırasında diğerlerinin araya girmesine, fikir beyan etmesine veya ekleme yapmasına izin verdiği durumlar için hazırladığımız örnekleri aşağıda bulabilirsiniz.İngilizcede söze karışılmasına izin verme

Please go ahead.
Devam edin lütfen.
Please go ahead, Mr. Stanckley. What is so important?
Buyrun söyleyin Bay Stanckley. Nedir bu kadar önemli olan?


İngilizcede söze karışılmasını engelleme

Avoiding Interruption
Söze karışılmasını engelleme

Konuşmacının konuşması sırasında yapılan müdahaleleri engellemek ve konuşmasına devam etmek amacıyla kullanabileceği ve bu konuda yararlı olabileceğini düşündüğümüz örnek cümleleri aşağıda bulabilirsiniz.

Will you let me finish?
Bitirmeme izin verir misiniz?
Will you let me finish? You can speak your mind when your turn comes up.
Bitirmeme izin verir misiniz? Sıranız geldiğinde fikirlerinizi söyleyebilirsiniz.


İngilizcede sert bir dille araya girme

Interrupting Strongly
Sert bir dille söze karışma

İş ingilizcesi kapsamında bu başlık altında söze karışma ile ilgili örneklerimizi bulabilirsiniz.

Please listen to me
Dinle beni lütfen
Please listen to me. It is important.
Lütfen beni dinle bu önemli.


İngilizcede nazik bir dille araya girme

Interrupting Very Politely
Çok nazik bir dille söze karışma

İngilizcede nazik bir dille araya girme ile ilgili örnek kullanımları aşağıda bulabilirsiniz.

Actually
Aslında
Actually it was Oakley who arrived late.
Aslında geç kalan Oakley idi.


İş İngilizcesinde konu değiştirme 2

Changing Topics Informally
Konuyu değiştirme (samimi)

İş İngilizcesinde konu değiştirme başlıklı yazıda yer alan durumlardan farklı olarak burada konunun, arasında daha az resmiyet ve mesafe bulunan insanlar tarafından hangi cümlelerle değiştirilebileceğine dair örnekler göreceğiz.


İş İngilizcesinde konu değiştirme

Changing Topics Formally
Konuyu değiştirme (resmi)

İş İngilizcesinde konuyu değiştirirken ortama bağlı olarak resmi ve samimi ifadeler kullanılabilir. Toplantı, sunum veya konferans gibi ortamlar düşünülerek hazırlanan örnekleri aşağıda bulabilirsiniz.

Incidentally, may I mention that?
Bu arada, şunu belirtebilir miyim?


İş İngilizcesinde toplantıyı ilerletme

Moving the Meeting Forward
Toplantıyı ilerletme


talk_forward_banner_699x285Toplantıya hız kazandırılması veya toplantıda ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılması amacıyla kullanılan bu yapılar için örnek cümleleri aşağıda bulabilirsiniz. İş İngilizcesinde toplantıyı ilerletme İş İngilizcesinde toplantıyı ilerletme

Shall we proceed onto the next point?

Bir sonraki konuya geçelim mi?


İş İngilizcesinde bir toplantıyı yavaşlatma

Slowing Down a Meeting
Toplantıyı yavaşlatma

İş İngilizcesinde bir toplantıda yavaşlatma yapılması, özetleme, görüş alma, ara verme veya toparlama ihtiyacı gibi birçok nedenden dolayıyapılabilir. Bu durumlar için hazırladığımız örnek cümleleri aşağıda bulabilirsiniz.

Before we move on
Devam etmeden önce


İş İngilizcesinde bir noktayı hafifsemek

Playing Down A Point
Bir noktayı hafifsemekidcpin

Bir konunun veya bilginin diğerleri karşısında önemsiz olduğunu belirtmek için iş İngilizcesi bazında hazırladığımız aşağıdaki örnekler ve kalıplardan yararlanabilirsiniz.İş İngilizcesinde bir noktayı hafifsemek

This is a minor issue
Bu küçük bir mesele
What you have said is a minor issue. Variable costs are the main concern.
Söylemiş olduğunuz önemsiz bir konudur. Asıl mesele ise değişken maliyetlerdir.