İş İngilizcesi – Business English

İş İngilizcesinde avantajlardan bahsederken

Describing Advantages Avantajlardan bahsederken İş İngilizcesinde bir ürün veya olayın faydaları söz konusu olduğunda kullanabileceğimiz yapılardan bazılarını aşağıda örnek kullanımları […]


İş İngilizcesinde ikna etmek

To Convince İkna etmek İş İngilizcesinde karşımızdakini ikna ederken ve teminat verirken; “I am convinced Ben ikna oldum


İş İngilzicesinde sonuçlar hakkında uyarma

Warning About Consequences Sonuçlar hakkında uyarma Alınan karar veya yapılan eylemlerin sonuçları konusunda konuşmak için iş İngilizcesi düşünülerek hazırlanmış bir […]


İş İngilizcesinde sonuçlardan bahsederken

Talking About Consequences Sonuçlardan bahsederken İş İngilizcesi kapsamında ele aldığımız bu konumuzda bir olay veya durumun sonuçlarından bahsederken kullanabileceğimiz örnek […]


İş İngilizcesinde sebeplerden bahsederken

Talking About Causes Sebeplerden bahsederken İş İngilizcesi kapsamında ele aldığımız bu konumuzda bir olay veya durumun sebebinden bahsederken kullanabileceğimiz örnek […]


İş İngilizcesinde ani artış

Describing Sudden Increase Ani artıştan bahsederken İş İngilizcesinde bir konuda bir şeyin ani bir artış göstermesi söz konusu olduğunda kullanılabilecek […]


İş İngilizcesinde kademeli artış

Describing Gradual Increase Kademeli artıştan bahsederken İş İngilizcesinde kademeli artış söz konusu olduğunda kullanılabilecek yapılar aşağıda verilmiştir. Accumulate Biriktirmek / […]


İş İngilizcesinde artış

Describing Increase Artıştan bahsederken İş İngilizcesinde bir varlığın veya değerin artışı söz konusu olduğunda kullanabileceğimiz yapılar ve örnekleri aşağıda verilmiştir. İş […]


İş İngilizcesinde istikrar

Describing Stability İstikrardan bahsederken İş İngilizcesinde özellikle ekonomide çok kullanılan istikrarlı, kararlı olma, değişmeme gibi kavramları aşağıda farklı örneklerle ele […]


İş İngilizcesinde dalgalanma

Describing Fluctuation Dalgalanmadan bahsederken İş İngilizcesinde gerekli olabilecek “fluctuation” – “dalgalanma” terimi ile ilgili hazırladığımız örnek cümleleri aşağıdan çalışabilirsiniz. İş […]Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.