Konuşma – Speaking

İş İngilizcesinde konu değiştirme 2

Changing Topics Informally Konuyu değiştirme (samimi) İş İngilizcesinde konu değiştirme başlıklı yazıda yer alan durumlardan farklı olarak burada konunun, arasında daha […]


İş İngilizcesinde konu değiştirme

Changing Topics Formally Konuyu değiştirme (resmi) İş İngilizcesinde konuyu değiştirirken ortama bağlı olarak resmi ve samimi ifadeler kullanılabilir. Toplantı, sunum […]


İngilizce Test Hikayesi

İngilizce Test Hikayesi  ile eğlenerek İngilizce öğrenin.


İş İngilizcesinde toplantıyı ilerletme

Moving the Meeting Forward Toplantıyı ilerletme Toplantıya hız kazandırılması veya toplantıda ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılması amacıyla kullanılan bu yapılar için […]


İş İngilizcesinde bir toplantıyı yavaşlatma

Slowing Down a Meeting Toplantıyı yavaşlatma İş İngilizcesinde bir toplantıda yavaşlatma yapılması, özetleme, görüş alma, ara verme veya toparlama ihtiyacı […]


İş İngilizcesinde bir noktayı hafifsemek

Playing Down A Point Bir noktayı hafifsemek Bir konunun veya bilginin diğerleri karşısında önemsiz olduğunu belirtmek için iş İngilizcesi bazında […]


İş İngilizcesinde bir noktayı vurgulama

Emphasising a Point Bir noktayı vurgulama Bir konunun veya bir noktanın diğerlerinden öne çıktığını belirtmek için İş İngilizcesinde bir noktayı vurgulama […]


İş İngilizcesinde ana konuya odaklanmak

Focusing on the Main Issue Ana konuya odaklanmak Bir toplantı yada bir tartışma esnasında konunun dağılmasını ve istenilen konu üzerine […]


İş İngilizcesinde bir konuyu erteleme

Postponing an Issue Konuyu erteleme İş İngilizcesi kapsamında ele aldığımız bu konumuzda toplantı veya konferans gibi ortamlar düşünülerek bir şeyin […]


İngilizcede bir konuya geri dönme

Coming Back to a Topic Bir konuya geri dönme İngilizcede bir konuya geri dönme konusu bir toplantıda veya sunumda karşımıza […]Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.