Konuşma – Speaking

İş İngilizcesinde konu değiştirme 2

Changing Topics Informally
Konuyu değiştirme (samimi)

İş İngilizcesinde konu değiştirme başlıklı yazıda yer alan durumlardan farklı olarak burada konunun, arasında daha az resmiyet ve mesafe bulunan insanlar tarafından hangi cümlelerle değiştirilebileceğine dair örnekler göreceğiz.


İş İngilizcesinde konu değiştirme

Changing Topics Formally
Konuyu değiştirme (resmi)

İş İngilizcesinde konuyu değiştirirken ortama bağlı olarak resmi ve samimi ifadeler kullanılabilir. Toplantı, sunum veya konferans gibi ortamlar düşünülerek hazırlanan örnekleri aşağıda bulabilirsiniz.

Incidentally, may I mention that?
Bu arada, şunu belirtebilir miyim?


İngilizce Test Hikayesi

İngilizce Test Hikayesi  ile eğlenerek İngilizce öğrenin.


İş İngilizcesinde toplantıyı ilerletme

Moving the Meeting Forward
Toplantıyı ilerletme


talk_forward_banner_699x285Toplantıya hız kazandırılması veya toplantıda ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılması amacıyla kullanılan bu yapılar için örnek cümleleri aşağıda bulabilirsiniz. İş İngilizcesinde toplantıyı ilerletme İş İngilizcesinde toplantıyı ilerletme

Shall we proceed onto the next point?

Bir sonraki konuya geçelim mi?


İş İngilizcesinde bir toplantıyı yavaşlatma

Slowing Down a Meeting
Toplantıyı yavaşlatma

İş İngilizcesinde bir toplantıda yavaşlatma yapılması, özetleme, görüş alma, ara verme veya toparlama ihtiyacı gibi birçok nedenden dolayıyapılabilir. Bu durumlar için hazırladığımız örnek cümleleri aşağıda bulabilirsiniz.

Before we move on
Devam etmeden önce


İş İngilizcesinde bir noktayı hafifsemek

Playing Down A Point
Bir noktayı hafifsemekidcpin

Bir konunun veya bilginin diğerleri karşısında önemsiz olduğunu belirtmek için iş İngilizcesi bazında hazırladığımız aşağıdaki örnekler ve kalıplardan yararlanabilirsiniz.İş İngilizcesinde bir noktayı hafifsemek

This is a minor issue
Bu küçük bir mesele
What you have said is a minor issue. Variable costs are the main concern.
Söylemiş olduğunuz önemsiz bir konudur. Asıl mesele ise değişken maliyetlerdir.


İş İngilizcesinde bir noktayı vurgulama

Emphasising a Point
Bir noktayı vurgulama

Bir konunun veya bir noktanın diğerlerinden öne çıktığını belirtmek için İş İngilizcesinde bir noktayı vurgulama başlıklı bu konumuzda yer alan örnek cümleleri ve kalıpları kullanabilirsiniz.

This is a key issue
Ana / Temel mesele
Labor shortages are a key issue for housing.
Konut sektörü için ana sorun işgücü kıtlığıdır.


İş İngilizcesinde ana konuya odaklanmak

Focusing on the Main Issue
Ana konuya odaklanmak

Bir toplantı yada bir tartışma esnasında konunun dağılmasını ve istenilen konu üzerine odaklanılması amacıyla kullanılabilecek yapılar aşağıda verilmiştir.

The major
Ana / Temel
The only major problem we need to solve is market share loss.
Pazar kaybı çözmemiz gerek tek büyük sorunumuzdur.


İş İngilizcesinde bir konuyu erteleme

Postponing an Issue
Konuyu erteleme

İş İngilizcesi kapsamında ele aldığımız bu konumuzda toplantı veya konferans gibi ortamlar düşünülerek bir şeyin ertelenmesi gereken durumlarda kullanılabilecek örnek cümleleri hazırladık. İş İngilizcesi’nde bir konuyu erteleme ile alakalı diğer başlıklara iş için İngilizce bölümüne bakabilirsiniz.


İngilizcede bir konuya geri dönme

Coming Back to a Topic
Bir konuya geri dönme

İngilizcede bir konuya geri dönme konusu bir toplantıda veya sunumda karşımıza çıkabilir. İş İngilizcesi alanına giren bu konu için örnek kalıpları aşağıda bulabilirsiniz.

Now, where were we?
Şimdi, nerede kalmıştık?