Konuşma – Speaking

İngilizce sunumda bilgiyi sırasıyla verirken

 

Presenting Data in Order
Sunumda bilgiyi sırayla verirken

 

İngilizce sunum yaparken bilgiyi düzenli ve sırasıyla vermenin sunumun başarısına katkısı büyüktür. Bu nedenle sunum yapılırken önceliklerin belirlenmesinde doğru kelime ve kalıpların kullanılması için aşağıda verilmiş tablo ve örneklerden yaralanabiliriz. Bu örnekler bir olay veya durumda sıra belirlememiz gereken çoğu durum için kullanılabilir.


İngilizce sunumda bir şey gösterirken

Presenting Evidence Formally
Sunumda bir şey gösterirken (Resmi)

İngilizce sunum yaparken bir tablo, grafik ya da benzeri herhangi bir şeye hitap etttiklerinizin dikkatlerini çekmek istediğinizde aşağıdaki örneklerden yararlanabilirsiniz. doctor_presenting_blank_board_400_clr_8442-resized-600

I’d like you to see …
Görmenizi isterim ki …
I’d like you to see this map.
Bu haritaya bakmanızı istiyorum.


İngilizce sunum yaparken

Presenting the First Item
İlk maddeyi sunarken

Trainingİngilizce sunum yaparken gerekli olabilecek en temel konulardan biri de sunum maddelerini sırayla vermek için kullanabileceğiniz yapılardır. İlk maddeyi ve daha sonraki maddeleri vermek için kullanabileceğimiz örnek cümleleri aşağıda bulabilirsiniz.


İşte merhaba

Saying Hello
Merhaba demek

 

İngilizce iş hayatında selamlaşmak günlük hayattaki selamlaşmalardan büyük farklılıklar göstermez. Aşağıda her zaman selamlaşmalarınız için kullanabileceğiniz örnekleri bulabilirsiniz. İşte merhaba

Hello
Merhaba
Hello. May I come in?
Merhaba içeri girebilir miyim?


İş İngilizcesi’nde samimi bir şekilde amaç bildirirken

Explaining Your Purpose Informally
Samimi bir şekilde amaç bildirirken

 

purpose2İş İngilizcesi’nde resmi kullanımın dışında amaç belirtmek için kullandığımız yapılar doğal olarak resmi olandan farklıdır ve daha samimidir diyebiliriz. Samimi bir şekilde amaç bildirirken günlük yaşamda da kullanılan yapılara benzer kullanımların yer aldığını görürüz. Aşağıda bu kalıpları ve örnek kullanımlarını bulabilirsiniz.


İş İngilizcesi’nde amaç belirtirken

Explaining Your Purpose Formally
Resmi bir şekilde amaç bildirirken

proposito

İş İngilizcesi’nde örneğin bir toplantıda hedeflerden ve planlardan bahsedilirken, özellikle resmi bir dilde bu yapıların kullanılması gerektiğinde aşağıda verdiğimiz kalıplar kullanmak yararlı olacaktır.


İngilizce Çok Mutluyum

İngilizce Çok Mutluyum şarkısı flash dosyamız ile şarkı dinleyerek İngilizce pratiği yapabilirsiniz.


İş İngilizcesi’nde özet verirken

Introducing a Summary
İngilizce toplantıda özetlerken

summary

To put it briefly
Kısaca özetlemek gerekirse
To put it briefly, we have a problem with customers.
Kısaca özetlemek gerekirse müşterilerle sorunumuz var.


İngilizcede toplantıya başlarken

Starting a Meeting
Toplantıya başlarken

meetingİş İngilizcesi’nde toplantı başlangıçları için kullanılabilecek kalıpları ve örnekleri aşağıda bulabilirsiniz.


Let’s get started.

Haydi başlayalım.
Let’s get the meetings started. Jen, would you like to begin?
Haydı toplantıya başlayalım artık. Jen sen başlamak ister misin?


İngilizcede bir konuşmaya başlarken

Signaling the Start of A Speech
Toplantıda konuşmaya başlarken

Bir konuşmaya başlamadan önce konuşma yapacağınız insanlara, konuşmanın başlayacağını haber vermek hem dinleyicileri hazırlamak hem de ortamda sessizliği sağlamak gibi amaçlar için kullanılabilir. İş Ingilizcesi’nde konuşmaya başlamak için aşağıdaki kalıpları kullanmak uygun düşecektir.