Simple Present Tense / Geniş Zaman

Simple Present Tense Geniş Zaman Konu Anlatımı

Present Simple of Be (am/is/are) Konu Anlatımı

Simple Present Tense Detaylı Konu Anlatımı

Simple Present Tense Şeması

Simple Present Tense Olumlu Olumsuz Soru Cümleleri

Simple Present Tense Kısa ve Uzun Cevapları

Simple Present Tense İpucu Kelimeleri

Simple Present Tense Fiillerine -s / -es ekleme

Simple Present Tense Özeti

Simple Present Tense Kullanımı

Simple Present Tense Olumlu Cümle Örnekleri

Simple Present Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

Simple Present Tense Soru Cümlesi Örnekleri

Simple Present Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

Verb to be olumlu olumsuz soru cümleleri

Verb to be kullanımı

Verb to be olumlu cümle örnekleri

Verb to be olumsuz cümle örnekleri

Verb to be soru cümle örnekleri

Verb to be olumsuz soru cümle örnekleri

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.