Body Parts – İngilizce Vucüd Bölümleri Örnek Cümleleri


– I have two eyes.
(Benim iki gözüm var.)

– My dog has two ears.
(Köpeğimin iki kulağı var.)

– I have two ears.
( Benim iki kulağım var.)

– Goats have four legs.
(Keçilerin dört bacağı vardır.)

– A bald man doesn’t have hair on his head.
(Kel bir adamın kafasında saçı yoktur.)

– I have two hands.
(Benim iki elim var)

– A newborn baby doesn’t have any teeth.
(Yeni doğmuş bir bebeğin hiç dişi yoktur.)

– My grandfather has wrinkles on his hands.
(Büyükbabamın elinde kırışıklıklar var.)

– Chickens have two legs.
(Tavukların iki ayağı var.)

– How many fingers do you have?
( Senin kaç tane parmağın var?)

– A bird has a beak and a tail.
(Bir kuşun bir gagası ve kuyruğu vardır.)

– People have two feet.
(İnsanların iki ayağı var.)

– A person has two shoulders.
(Bir insanın iki omzu vardır.)

– Tigers have whiskers.
(Kaplanların bıyıkları vardır.)

– Snakes don’t have any fingers.
(Yılanların parmakları yoktur.)

– I have two legs.
(Benim iki bacağım var.)

– My father doesn’t have mustache and beard.
(Babamın bıyığı ve sakalı yok.)

– I have two knees.
(Benim iki dizim var.)

– A dalmatian dog has spots on its body.
(Dalmaçyalı köpeğin vücudunda benekler vardır.)

– I have only one head and one face.
(Benim yalnızca bir kafam ve bir yüzüm var.)

– I have ten toes.
(Benim on tane ayak parmağım var.)

– She has a tattoo on her foot.
(Onun ayağında dövmesi var.)

– He has a bracelet around his wrist.
(Onun bileğinde bir bileklik var.)

– There is a bug on your back.
(Senin sırtında bir böcek var.)

– My elbow hurts.
(Dirseğim ağrıyor.)

– There is a pimple on my belly.
(Göbeğimde bir sivilce var.)

– I wash my face and hands every morning.
(Her sabah yüzümü ve ellerimi yıkarım.)

– My brother washes his hair every evening.
(Erkek kardeşim her akşam saçlarını yıkar.)

 

İngilizce Vücut Bölümleri Have Has, How many Soruları ve cevapları Konu Anlatımı

İngilizce Vücut Bölümleri Alıştırmaları

Vücudumuzun bölümlerini bulma worksheet

4. sınıf ingilizce vücudumuz 1

4. sınıf ingilizce vücudumuz parçaları 2

4. sınıf ingilizce vücudumuz bölümleri 2

4. sınıf ingilizce vücudumuz bölümleri bulmaca

İngilizce Yüzün Bölümleri, Kelimeler ve Anlamları, Have & Has Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri, How many Soruları Sorma ve Cevaplama Konu Anlatımı

İngilizce Vucüdun Kısımlarını Boyama Alıştırması

Body Parts – İngilizce Vucüd Bölümleri Kelime Testi

Body Parts – İngilizce Vucüd Bölümleri True False Alıştırması

İngilizce Vücudumuzun Bölümleri Body Parts Slaytı

Body Parts Vocabulary Adam Asmaca Oyunu

İngilizce Vücudumuzun Bölümleri body parts

Parts of Body Game Adam Asmaca Oyunu

Parts of the Body Worksheet

İngilizce insanların ve hayvanların vücut bölümleri

İngilizce vücut bölümlerini sorular üzerinden öğrenin

İngilizce Vücudun Bölümleri Resimli Sözlük

İngilizce Vücudun Bölümleri Resimli Sözlük